Jog és politika viszonya a XXI. században

Jog és politika viszonya a XXI. században
11/23

2017. november 23. 10:00 - 18:00

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fszt.)

11/23

2017. november 23. 10:00 - 18:00

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fszt.)


A Politikatudományi Intézet számára kézenfekvőnek tűnt, hogy az ELTE ÁJK alapításának 350. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi konferenciasorozat keretében tartott konferenciája témájául jog és politika viszonyát választja.

A konferencia előadói elemzik a témát általános politikaelméleti és politikai filozófiai megközelítésből, valamint a kérdéskör egyes konkrét részterületeit érintő előadások is elhangoznak. Így szó lesz jog és politika viszonyáról a 2010 utáni Magyarországon; a választójog szabályozásának, az Európai Bíróság ítéleteinek, valamint a törvényalkotásnak a politikai aspektusairól; továbbá a XXI. századi amerikai alkotmányosság jellegzetességeiről.

Program