Jogalanyiság, cselekvőképesség II.

Jogalanyiság, cselekvőképesség II.
02/19

2021. február 19. 14:00

Zoom konferenciahívás

02/19

2021. február 19. 14:00 -

Zoom konferenciahívás


A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke 2019. november 14-ei döntésével két, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tudományos műhelyei által benyújtott alapkutatási pályázat támogatásáról döntött.

Az „OTKA FK” jelű pályázatok között támogatást nyert Hoffman István, a Közigazgatási Jogi Tanszék egyetemi tanára vezetésével „A nagykorúak cselekvőképességének korlátozása Magyarországon” (azonosító jele: FK 132513) című projekt. A kutatás célja, hogy a cselekvőképesség korlátozásának elméleti háttere mellett annak magyar gyakorlatát és ehhez kötődően a Ptk. újszerű eszközeinek érvényesülését is elemezzék és vizsgálják a jogtudományi mellett más tudományok (így a fogyatékosságtudomány és a szociológia eszközeivel) is.

Az „OTKA K” jelű pályázatok között támogatást nyert Somody Bernadette, az Alkotmányjogi Tanszék adjunktusa vezetésével az „Alapjogi jogalanyiság koncepciója” (azonosító jele: K 132712) című projekt. A kutatás célja az alapjogi jogalanyiság átfogó koncepciójának kidolgozása, amely egységes elvek és fogalmak mentén képes kezelni az alapjogi jogalanyiság hagyományos és újszerű kérdéseit is. Ez nemcsak a jogalkalmazók által hasznosítható eredmény alapjogi ügyekben, hanem támogatást ad a döntéshozók számára is például az új alapjogi igénybejelentők által felvetett kérdések megválaszolásakor.

2020 januárjában a két kutatás közös projektindító workshopon mutatkozott be a szakmai közönségnek. Ebben az évben rendezvényünk célja az első kutatási év eredményeinek bemutatása.

Meghívó és részletes program