Jogtudomány, iskolateremtés és a magyar magánjog fejlődése

Jogtudomány, iskolateremtés és a magyar magánjog fejlődése
12/01

2021. december 01. 13:00 - 17:00

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., fszt.)

12/01

2021. december 01. 13:00 - 17:00

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., fszt.)


Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszéke „Jogtudomány, iskolateremtés és a magyar magánjog fejlődése” címmel emlékülést szervez Szladits Károly születésének 150. évfordulója alkalmából.

Szladits Károly életpályáját kimagasló egyéni szakmai-tudományos teljesítmény jellemzi. Munkásságának a hatása az elmúlt száz évben nem gyengült, és ma is kézzelfogható. Ennek oka jelentős részben abban is rejlik, hogy szerkesztőként vállalta a magyar magánjog modern összefoglalására irányuló munka összefogását. Ezzel a mai napig érvényes támpontot teremtett számunkra a magánjog tartalmának, intézményrendszerének és a magánjogi gondolkodásnak a megismeréséhez, megértéséhez és elsajátításához. Ennek a felbecsülhetetlen értékét közvetlenül is megtapasztalhattuk akkor, amikor a rendszerváltás utáni időszakban egy jelentős törés után kellett mindezt újraépítenünk. Szladits Károly munkássága nélkül ez a törekvés egész biztosan kevésbé lehetett volna sikeres. A szakmai teljesítményhez iskolateremtő képesség is társult, ami valóban csak a legkiemelkedőbbeknek adatik meg. Ez az emlékülés egyúttal ennek az iskolának a tanúságétele is.

A konferencia hibrid formában, MS Teams platform alkalmazásával kerül lebonyolításra. A részvételhez regisztráció szükséges. Az emlékülésen való részvétel regisztrációjára 2021. november 29. napjáig van lehetőség a következő e-mail címen: konferencia@ajk.elte.hu.

A rendezvény iránt érdeklődőket kérjük, hogy a regisztráció során jelezzék, hogy az emlékülésen személyes jelenléttel vagy online formában vesznek-e részt. Akik online részvételre regisztrálnak, kérjük, hogy adják meg azt az e-mail címüket is, amellyel az MS Teams csoporthoz való hozzárendelésüket kérik.

Meghívó és részletes program