Kari doktorandusz konferencia

Kari doktorandusz konferencia
06/11

2021. június 11.

online

06/11

2021. június 11. -

online


Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája és Politikatudományi Doktori Iskolája 2021. június 11-én – a 2020-ban elhalasztott kari doktorandusz konferencia pótlásaként – online tudományos konferenciát szervez az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar PhD-hallgatói számára, a MS Teams rendszeren keresztül. Az eredeti ütemezés szerinti, 2022. évi doktorandusz konferenciát jövőre – remélhetőleg – már személyes jelenléttel tervezzük megtartani. 

Az idei konferencián előadást tarthatnak a kari doktori iskolákkal hallgatói jogviszonyban álló doktoranduszok, a doktorjelöltek, továbbá a szekcióvezető döntése (ha nem azonos, akkor a hallgatót befogadó tanszék vezetőjének javaslatára meghozott döntése) alapján az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a doktori képzést max. öt évvel korábban befejezett volt hallgatók, ha a Karral szakmai kapcsolatban állnak. 

A konferencia tervezett programja:

9.00–9.10 óra plenáris ülés: dékáni köszöntő

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

 • 9.15-tól Szekcióülések: hallgatói előadások 
  (a szekciók változhatnak a tanszékekkel való egyeztetés alapján)
  • Alkotmányjogi szekció
  • Agrárjogi és szövetkezeti jogi szekció
  • Állam- és jogelméleti, jogszociológiai és a filozófiai szekció
  • Büntetőjogi szekció
  • Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi szekció
  • Európai jogi szekció
  • Jogtörténeti szekció vagy Jogtörténeti és római jogi szekció
  • Közigazgatási és pénzügyi jogi szekció 
  • Kriminológiai szekció
  • Munkajogi szekció
  • Nemzetközi jogi szekció
  • Polgári jogi szekció(k) vagy az egyik Polgári jogi és római jogi szekció
  • Polgári eljárásjogi és nemzetközi magánjogi szekció

Politikatudományi Doktori Iskola 

 • Általános kérdések (plenáris ülés)
  Az előadások témájától függően 1-2 speciális témával foglalkozó szekció

Az előadások időtartama 15 perc, az elhangzott előadások írásos változatát, a témavezető ajánlásával, elektronikus kiadványként, a „Jogi tanulmányok 2021” és a „Politikatudományi tanulmányok 2021” c. kötetekben a Kar honlapján közzétesszük. 

A konferenciára a mellékelt jelentkezési lapon, a témavezető írásbeli jóváhagyásával lehet jelentkezni.

A meghosszabbított jelentkezési határidő: 2021. május 2.

A jelentkezést szkennelt változatban elektronikusan 

kell eljuttatni.

Az előadások írásbeli változatának terjedelme max. 30.000 karakter, leadási határidő: 2021. július 5. A részletes formai követelmények alább letölthetők. 

A sikeres konferencia reményében – a rendkívüli körülmények ellenére – minden doktoranduszunk jelentkezését várjuk!

Letölthető dokumentumok
Jelentkezési lap