Kari doktorandusz konferencia

Kari doktorandusz konferencia
06/12

2020. június 12.

ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

06/12

2020. június 12. -

ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)


Sajnálattal közöljük, hogy a 2020. június 12-re tervezett kari doktorandusz konferenciát kénytelenek vagyunk a következő tanévre elhalasztani, ahogy ezt a közvetlenül megküldött  NEPTUN-üzenetben 2020. március közepén jeleztük. Az új időpont ismeretében természetesen új jelentkezést fogunk meghirdetni. 

Ha esetleg lenne olyan hallgató, aki már elkészült az előadásával, és annak írott változatát rövid időn belül publikálni szeretné, van lehetőség arra, hogy ezek az írások a Themis c. elektronikus folyóiratban megjelenjenek. A tudnivalók a publikációs felhívásban olvashatók.
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája és Politikatudományi Doktori Iskolája tudományos konferenciát szervez az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar PhD-hallgatói számára. 

A konferencián előadást tarthatnak a kari doktori iskolákkal hallgatói jogviszonyban álló doktoranduszok, a doktorjelöltek, továbbá a szekcióvezető döntése (ha nem azonos, akkor a hallgatót befogadó tanszék vezetőjének javaslatára meghozott döntése) alapján az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a doktori képzést max. öt évvel korábban befejezett volt hallgatók, ha a Karral szakmai kapcsolatban állnak. 

A konferencia tervezett programja:

9.00–9.20 óra plenáris ülés: dékáni köszöntő

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

 • 9.30-tól Szekcióülések: hallgatói előadások 
  (a szekciók változhatnak a tanszékekkel való egyeztetés alapján)
  • Alkotmányjogi szekció
  • Agrárjogi és szövetkezeti jogi szekció
  • Állam- és jogelméleti, jogszociológiai és a filozófiai szekció
  • Büntetőjogi szekció
  • Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi szekció
  • Európai jogi szekció
  • Jogtörténeti szekció – vagy Jogtörténeti és római jogi szekció
  • Közigazgatási és pénzügyi jogi szekció 
  • Kriminológiai szekció
  • Munkajogi szekció
  • Nemzetközi jogi szekció
  • Polgári jogi szekció(k) – vagy az egyik Polgári jogi és római jogi szekció
  • Polgári eljárásjogi és nemzetközi magánjogi szekció

Politikatudományi Doktori Iskola 

 • Általános kérdések (plenáris ülés)
  Az előadások témájától függően 1-2 speciális témával foglalkozó szekció

Az előadások időtartama 15 perc, az elhangzott előadások írásos változatát, a témavezető ajánlásával, elektronikus kiadványként, a „Jogi tanulmányok 2020” és a „Politikatudományi tanulmányok 2020” c. kötetekben a Kar honlapján közzétesszük. 

A konferenciára a mellékelt jelentkezési lapon, a témavezető írásbeli jóváhagyásával lehet jelentkezni. A jelentkezési határidő 2020. március 20.

A jelentkezést szkennelt változatban elektronikusan, illetőleg postán vagy személyesen 

 • az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola esetében Bencze Andrea ügyintézőnek (1053 Budapest, Kecskeméti utca 10–12.), a phdjur@ajk.elte.hu címre, 
 • a Politikatudományi Doktori Iskola esetében Sturm Henrietta ügyintézőnek (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. III. em. 329.), illetőleg a sturm.henrietta@ajk.elte.hupol.doktori@ajk.elte.hu címekre

kell eljuttatni.

Az előadások írásbeli változatának terjedelme max. 30.000 karakter, leadási határidő: 2020. július 6. A részletes formai követelmények alább letölthetők. 

A sikeres konferencia reményében minden doktoranduszunk jelentkezését várjuk!

Letölthető dokumentumok
Jelentkezési lap
Az előadások írásbeli változatának formai követelményei