Kari doktorandusz konferencia

Kari doktorandusz konferencia
06/11

2021. június 11.

online

06/11

2021. június 11. -

online


Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája és Politikatudományi Doktori Iskolája 2021. június 11-én – a 2020-ban elhalasztott kari doktorandusz konferencia pótlásaként – online tudományos konferenciát szervez az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar PhD-hallgatói számára, a MS Teams rendszeren keresztül. Az eredeti ütemezés szerinti, 2022. évi doktorandusz konferenciát jövőre – remélhetőleg – már személyes jelenléttel tervezzük megtartani. 

Az idei konferencián előadást tarthatnak a kari doktori iskolákkal hallgatói jogviszonyban álló doktoranduszok, a doktorjelöltek, továbbá a szekcióvezető döntése (ha nem azonos, akkor a hallgatót befogadó tanszék vezetőjének javaslatára meghozott döntése) alapján az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a doktori képzést max. öt évvel korábban befejezett volt hallgatók, ha a Karral szakmai kapcsolatban állnak. 

A konferenciára a mellékelt jelentkezési lapon, a témavezető írásbeli jóváhagyásával lehet jelentkezni.

A meghosszabbított jelentkezési határidő: 2021. május 2.

A jelentkezést szkennelt változatban elektronikusan 

kell eljuttatni.

Az előadások írásbeli változatának terjedelme max. 40.000 karakter, leadási határidő: 2021. július 5. A részletes formai követelmények alább letölthetők. 

A sikeres konferencia reményében – a rendkívüli körülmények ellenére – minden doktoranduszunk jelentkezését várjuk!

Letölthető dokumentumok
Jelentkezési lap
A tanulmányok formai követelményei
Tájékoztató a konferencia technikai lebonyolításáról
Programfüzet