Kari TDK Konferencia

Kari TDK Konferencia
11/04

2020. november 04.

Online (Microsoft Teams)

11/04

2020. november 04. -

Online (Microsoft Teams)


2020. november 4-én kerül megrendezésre a kari TDK konferenciája, amelyen a XXXV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába szerezhetnek részvételi jogot.

Dr. Sonnevend Pál dékán erre a napra a nappali tagozatos jogászképzés (ONA), illetve a kriminológia mesterképzés (MNA) hallgatói és oktatói számára óraelmaradást engedélyezett, hogy minél többen vehessenek részt az egyes tagozatok ülésein. 

Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes tagozatok kezdési időpontját és azt az e-mail-címet vagy űrlapot, amelyen keresztül bárki jelentkezett, aki hallgatóságként szeretne részt venni valamelyik tagozat ülésén.

Tagozat

Kezdési időpont

Jelentkezés az alábbi e-mail-címen vagy űrlapon keresztül

Agrár- és Szövetkezeti Jogi Tagozat

9:00

agjszjtdk@gmail.com

Alkotmányjogi Tagozat

9:00

alkotmanyjogitdk@gmail.com

Büntetés-végrehajtási Jogi és Kriminológiai Tagozat

9:00

tdk.kriminologia@gmail.com

Büntető Eljárásjogi és Tagozat

9:30

bunteto.eljarasjogi.tdk@gmail.com

Büntetőjogi Tagozat

9:00

buntetojogi.tdk@gmail.com

Infokommunikációs Tagozat

8:00

ikttdk.elte@gmail.com

Jogelméleti, Jogpszichológiai, Jogszociológiai és Társadalomelméleti Tagozat

9:00

tarsadalomelmeletitdk12@gmail.com

Közigazgatási Jogi Tagozat

9:00

jelentkezési lap

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat

9:00

jelentkezési lap

Munkajogi Tagozat

9:00

titkar.munkajogtdk@gmail.com

Nemzetközi Jogi és Európai Közjogi Tagozat

9:00

nemzetkozijogitdk@gmail.com

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tagozat

10:00

nmjeugjtdkelteajk@gmail.com

Pénzügyi Jogi Tagozat

10:00

tdkpuj@gmail.com

Polgári Eljárásjogi Tagozat

9:00

petdk2014@gmail.com

Polgári Jogi Tagozat

9:00

titkar@pjtdk.elte.hu

Részletes program