Ki viszi át a túlsó partra…? Európai alkotmányosság és jogászképzés

Ki viszi át a túlsó partra…? Európai alkotmányosság és jogászképzés
04/16

2019. április 16. 17:00

Magyar Ügyvédi Kamara székházának klubterme (1055 Budapest, Szalay u. 7.)

04/16

2019. április 16. 17:00 -

Magyar Ügyvédi Kamara székházának klubterme (1055 Budapest, Szalay u. 7.)


Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke és a HVG Orac Kiadó szervezésében kerül sor a „Ki viszi át a túlsó partra…? Európai alkotmányosság és jogászképzés” című kerekasztal-beszélgetésre, amelyre ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék műhelyében készült új tankönyvek (Alkotmányos tanok és Alapjogi tanok) megjelenése ad alkalmat. 

Átadhatók-e az alkotmányosság alapértékei az egyetemi képzésben? Milyen hatást gyakorol az alkotmányjogra annak nemzetközi és európai meghatározottsága? Milyen módon támogathatja az egyetemi képzés a sikeres jogászi pályához szükséges elemzési és problémamegoldási készségek fejlesztését? Szükség van-e új módszerek alkalmazására a jogászképzésben? 

Felkért hozzászólók:
Dr. Paczolay Péter egyetemi tanár, az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája 
Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina egyetemi docens, az MTA TK Jogtudományi Intézet igazgatója

Házigazda:
Dr. Kukorelli István egyetemi tanár

Részvételi szándékát kérjük, április 15-ig jelezze ezen az e-mail címen!