Konferencia az uzsoráról

Konferencia az uzsoráról
03/28

2014. március 28.

ÁJK

03/28

2014. március 28. -

ÁJK


2014. március 28. (péntek) 08:30 Kari Tanácsterem

08:30
Megnyitó – Dr. Király Miklós, az ELTE ÁJK dékánja
Dr. Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkár

09:00–10:30
I. RÓMAI JOG – ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGTÖRTÉNET – NYELVTÖRTÉNET
Moderátor: Földi András (ELTE ÁJK)
 • Mezey Barna (ELTE ÁJK): Az uzsora a magyar jogtörténetben
 • Siklósi Iván (ELTE ÁJK): A felén túli sérelem jogi konstrukciója a római jogban
 • Kelemen Miklós (ELTE ÁJK): A „rejtett uzsora” – kamatot leplező hitelügyletek a középkori jogokban
 • Frivaldszky János (PPKE JÁK): Az uzsora természetjogi megközelítésben
 • Kocsis Zsuzsanna (ELTE BTK): Az uzsora szó nyelvtörténete – jelentéstörténeti és használattörténeti tanulságok
10:30–10:45 Kávészünet

10:45–12:00

II. ERKÖLCSTEOLÓGIA – TERMÉSZETJOG – KÁNONJOG
Moderátor: Cs. Kiss Lajos (ELTE ÁJK)
 • Hámori Antal (BGF): A kamatszedés kánonjogi tilalma és megengedettsége, erkölcsteológiai minősítése
 • Orosz Gábor Viktor (Evangélikus Hittudományi Egyetem): Uzsora, fösvénység, nagylelkűség. Teológiai szempontok a kamatszedés etikájához
 • Ferencz Árpád (Debreceni Református Hittudományi Egyetem): "Nem csupán a lopás és a rablás..." Az uzsora megítélése a református teológiában
 • Darvas István (OR-ZSE): Az uzsora tilalma a Tórában
12:00–13:30
III. KRIMINOLÓGIA – JOGSZOCIOLÓGIA – SZOCIÁLIS MUNKA
Moderátor: Tausz Katalin (ELTE TáTK)
 • Fleck Zoltán (ELTE ÁJK): A kiszolgáltatottság változó formái
 • Gönczöl Katalin (ELTE ÁJK): Kirekesztettek élősködői
 • Tran Dániel (ELTE ÁJK): Az uzsora nyomozásának empirikus tapasztalatai Hajdú-Bihar megyében
 • Ritók L. Nóra (Igazgyöngy Alapítvány): Van-e kiút? Az uzsora elleni harc a terepen
13:30–14:30 Ebédszünet

14:30–15:30

IV. GAZDASÁG ÉS JOG
Moderátor: Steiger Judit (ELTE ÁJK)
 • Menyhárd Attila (ELTE ÁJK) : Az uzsorás szerződés
 • Kelemen Katalin (ELTE ÁJK): Nyerészkedés avagy szabadpiac
 • F. Kiss Gabriella (ELTE ÁJK): A banki uzsora
15:30–16:30
V. BÜNTETŐJOG – KRIMINALISZTIKA – JOGPOLITIKA
Moderátor: Morvai Attila (ELTE ÁJK)
 • Busch Béla (ELTE ÁJK): Az uzsora-bűncselekmény jogalkalmazási problémái
 • Molnár Gábor Miklós (Kúria): Az uzsora-bűncselekmény a Kúria gyakorlatában régen és ma
 • Békés Ádám (PPKE JÁK): Az uzsora-bűncselekmény az új Büntető Törvénykönyvben
 • Filó Mihály (ELTE ÁJK): Az uzsora a büntetőjog-elmélet tükrében. A szimbolikus büntetőjog hasznáról és káráról
Zárszó

2014. március 29. (szombat) 10:30 Kari Tanácsterem

10:30–17:00
VI. DEUTSCHSPRACHIGE SITZUNG
Moderation: Kálmán Györgyi (ELTE)
 • Eröffnung und Begrüssung durch Herrn Kálmán Györgyi, Generalstaatsanwalt der Republik Ungarn a.D.
 • Jörg Eisele (Tübingen): Landesbericht Deutschland. Landesbericht Deutschland. Der Wuchertatbestand und seine Ergänzungen in anderen Strafvorschriften
 • Markus Thier (Zürich): Landesbericht Schweiz. Strafrechtliche und zivilrechtliche Bedeutung des Wuchertatbestandes
 • Peter Potasch (Bratislava): Landesbericht Slowakei. Problembereiche, Reformbedarf, Grundlinien einer Neuregelung.
 • Zsolt Szomora (Szeged): Landesbericht Ungarn. Die Wiedereinführung der Strafbarkeit des Wuchers in das ungarische Strafrecht
 • Szilvia Bató (Szeged): Zwischen Privatrecht und Strafrecht: Regelungsgeschichte des Wuchers in der Donaumonarchie
 • István Országh (Pátka): Calvin als Jurist und Seelsorger: Wucher aus calvinistischer Perspektive.
 • Mihály Filó (ELTE ÁJK): Die Strafbarkeit der Wuchers aus rechtsvergleichender Perspektive

Letölthető program