Könyvbemutató

Könyvbemutató
03/13

2015. március 13.

AJK

03/13

2015. március 13. -

AJK


Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara egy borkóstolóval egybekötött könyvbemutatót rendez 2015. március 13-án, a Kari Tanácsteremben.


BERKE BARNA – PAPP MÓNIKA:
AZ EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI JOGA II.: AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYJOGA
Bemutatja: Fejes Gábor ügyvéd

HAMZA GÁBOR:
IURA ANTIQUA AC IURA MODERNA METHODO COMPARATIVA INVESTIGATA – OPERA SELECTA.
TOMUS QUARTUS
Bemutatja: Erdődy János egyetemi adjunktus

CS. KISS LAJOS (SZERK.):
HERBERT L. A. HART JOGTUDOMÁNYA KRITIKAI KONTEXTUSBAN
Bemutatja: Paczolay Péter egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság elnöke

GOSZTONYI GERGELY:
ALTERNATÍV (?) MÉDIA. A KÖZÖSSÉGI MÉDIA JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK VETÜLETEI
Bemutatja: Nyakas Levente, a Médiatudományi Intézet vezetője

FÖLDI ANDRÁS (SZERK.):
ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGTÖRTÉNET (2. ÁTDOLGOZOTT KIADÁS)
Bemutatja: Hamza Gábor egyetemi tanár, akadémikus

NÉMETH JÁNOS – VARGA ISTVÁN (SZERK.):
EGY ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS ALAPJAI
Bemutatja: Darák Péter, a Kúria elnöke

SIKLÓSI IVÁN:
A NEMLÉTEZŐ, ÉRVÉNYTELEN ÉS HATÁLYTALAN JOGÜGYLETEK ELMÉLETI ÉS
DOGMATIKAI KÉRDÉSEI A RÓMAI JOGBAN ÉS A MODERN JOGOKBAN
Bemutatja: Pókecz-Kovács Attila tanszékvezető egyetemi docens

Letölthető meghívó