Könyvbemutató

Könyvbemutató
01/24

2013. január 24.

ÁJK

01/24

2013. január 24. -

ÁJK


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszéke és a HVG-Orac Könyvkiadó 2013. január 24-én, 16 órakor tartja a

Balázs István, Balogh Zsolt Péter, Barabás Gergely, Danka Ferenc, Fazekas János, Fazekas Marianna, F. Rozsnyai Krisztina, Fürcht Pál, Hoffman István, Hoffmanné Németh Ildikó, Kecső Gábor, Nagy Marianna, Szalai Éva (szerk.: Nagy Marianna – Hoffman István):
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata

(HVG-Orac, Budapest 2012) című kötet bemutatóját.

A könyvet bemutatja:
Dr. Ivancsics Imre, decanus emeritus (PTE ÁJK), a könyv lektora
Dr. Marosi Ildikó, kúriai bíró, a Kúria Önkormányzati Tanácsának tagja

Helyszín:
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Kari Tanácsterem
(1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. földszint)

A kötet a 2011 végén kihirdetett és 2012. január 1-jétől több lépcsőben hatályba lépő új önkormányzati törvény – 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (közkeletű rövidítéssel: Mötv.) – kommentárja. Ez az első Mötv. kommentár a törvény megjelenése óta. A kommentár megírásában az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének minden oktatója, és a Pénzügyi Jogi Tanszék  oktatója, Kecső Gábor is részt vett. Továbbá, az önkormányzati jog és igazgatás elismert gyakorlati szakemberei, illetőleg a Kúria önkormányzati tanácsának bírája is közreműködtek. A kommentárt Nagy Marianna és Hoffman István szerkesztette.