Köztársasági ösztöndíj 2016/2017 felhívás

A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanév, azaz 10 hónap időtartamára lehet elnyerni, havi összege 34.000 Ft.

Köztársasági ösztöndíjban azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgató pályázhat, aki jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.

A köztársasági ösztöndíjban azok az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek, akik az előző két szemeszterben együttesen legalább 4,51-es ösztöndíjindexet értek el, és pályázatukat oktató támogatja. A támogató oktató a Karral jogviszonyban vagy szakmai kapcsolatban álló oktató lehet.

A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A köztársasági ösztöndíjra szóló pályázatot a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani 2016. június 29. (szerda) 12 óráig.

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap
2016.05.26.