Kukorelli István 70

2022.07.18.
Kukorelli István 70
Kukorelli István egyetemi tanár 70. születésnapja alkalmából került sor 2022. június 30-án a Bibó István Szakkollégiumban a Professzor Úr munkássága előtt tisztelgő kötet bemutatására és az ünnepelt köszöntésére.

Kukorelli István az ELTE ÁJK iskolateremtő professzora, az MTA doktora, aki 1976 óta megszakítás nélkül a Kar oktatója. 1991 és 1999, valamint  2013 és 2016 között az Alkotmányjogi Tanszék vezetője volt. Vezetése alatt vált a tanszék valódi, autonóm és aktív szakmai és közösségi műhellyé – e hagyomány a mai napig meghatározó jelentőségű a tanszék életében. Szerkesztésében jelent meg 1992-ben a jogászképzésben használt Alkotmánytan című tankönyv, amely először foglalta össze részletesen és tárgyalta kritikai, értékelő szemléletben Magyarország rendszerváltozás utáni alkotmányos struktúráját. Kutatómunkájának rendkívüli gazdagságát és széles körű elismertségét jelzi közleményeinek száma és azok idézettsége. A tudományos utánpótlásban is rendkívül aktív, számos témavezetettje szerzett PhD-fokozatot, akik azóta eltelt időben többen maguk is eredményes doktori témavezetővé váltak.

A Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon, valamint az alkotmányozás folyamatában a rendszerváltozás és az alkotmányos demokrácia kialakításának aktív részese volt. 1995–1998 között az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Bizottságának állandó szakértőjeként működött. 1994–1999 között az Országos Választási Bizottság tagja, 1997-től elnöke volt. 1999-ben hatpárti konszenzussal alkotmánybíróvá választották, 2008-ig volt az Alkotmánybíróság tagja. Számos olyan többségi döntés előadó bírája, valamint párhuzamos indokolások és különvélemények szerzője, amelyek a mai napig igazodási pontot jelentenek az európai alkotmányosságról szóló szakmai diskurzus számára. Rendkívül aktív a civil és szakmai műhelyekben is, többek között a Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete, a Bencés Diákszövetség, valamint az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság elnöki tisztségét is betöltötte, hosszú időn keresztül vezette a Kar Doktori Iskoláját.

A születésnapja alkalmából szervezett rendezvényen, amelyen számos pályatárs, kolléga és barát vett részt, a Szakkollégium részéről Bíró-Markovics Dániel, a Kar és az oktatói közösség  részéről Varga István és Dezső Márta, a volt alkotmánybíró kollégák közül Lévay Miklós és Stumpf István, a volt tanítványok közül pedig Borbély Zoltán, Deli Gergely és Borza Beáta köszöntötték Kukorelli Istvánt.

A rendezvényen került sor az ünnepelt tiszteletére megjelent „Kukorelli-kommentár” bemutatására. A kötet közreadásában kilencvenöt szerző működött közre. A kommentárban szereplő szócikkek mindegyike Kukorelli István munkájához, tevékenységéhez, hatásához kapcsolódik. Ennek eredményeként a kommentár szócikkei egy komplex, a szakma, a közélet és a közösségek működése, valamint az emberi viszonyok vonatkozásában is teljes és érvényes, mintaadó értékkatalógust rajzolnak fel.

Szívből kívánunk az ünnepeltnek további sikerekben, egészségben, boldogságban gazdag éveket!

Galéria

Galéria

0

/

0

0

/

0