Már elérhető az Internetes Jogtudományi Enciklopédia

2018.07.23.
Már elérhető az Internetes Jogtudományi Enciklopédia
Megbízható tudásbázisú, ingyenes internetes jogtudományi enciklopédia készül az ELTE, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem együttműködésében. A május végén megnyílt portált Jakab András egyetemi tanár mellett Fekete Balázs, az ELTE adjunktusa jegyzi. A munkában az ÁJK számos oktatója vesz részt szerkesztőként, illetve szerzőként.

A 2014-ben megkezdődött munka eredményeként a valaha volt legnagyobb magyar jogtudományi projekt jött létre: egy ingyenesen elérhető, megbízható tudásbázis, amelynek célja az általános jogi kultúra terjesztése is. Jelenleg 35 szócikk olvasható a honlapon, ez a szám folyamatosan növekszik. A tervezett 1500 szócikk elkészítésében legalább 500 hazai szerző vesz részt.

Az enciklopédia elkészítését Jakab András és Fekete Balázs kezdeményezte az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében. A projektet a nyolc hazai jogtudományi egyetemi kart tömörítő Jogász Dékáni Kollégium szakmai támogatásáról biztosította. Kiadása több hazai jogtudományi kar együttműködésében valósul meg. Az anyagi hátteret három jogi kar (az ELTE, a PPKE és SZTE) közös finanszírozása biztosítja. 

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) alapvetően a joggal hivatásszerűen foglalkozóknak szól, beleértve a tanulmányaikat folytató joghallgatókat is: tartalmát tudományos jellegű szövegek alkotják. De hasznos lehet a jog iránt érdeklődő nagyközönség számára is, még ha konkrét ügyekben nem is nyújt tanácsot. „Ez a projekt országos ügy, állandóan frissülő közös tudást gyűjt egybe, az összes magyar jogi kar és a teljes magyar jogtudomány közös projektje” – fogalmazott Menyhárd Attila, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, egyben az enciklopédia egyik szerkesztője a honlap felavatásakor.

Az ijoten.hu létrejöttét az is magyarázza, hogy az utóbbi időben a tudományos ismeretek publikálási módszereiben az internet egyre jelentősebb szerepet tölt be. Miközben a szakfolyóiratok egyre nagyobb súlyt fektetnek az internetes megjelenésre, egyre több jogi kar is igyekszik oktatói és kutatói eredményeit az interneten is publikálni. A hagyományos publikálási fórumok számára komoly kihívást jelent, hogy a kutatók is egyre inkább az interneten fellelhető forrásokat helyezik előtérbe a kizárólag nyomtatott formában elérhetőkkel szemben. 

Az ezerötszáz szócikket a szerkesztők harmincegy rovatba rendezték, ezek nagyjából megfelelnek a klasszikus jogi egyetemi diszciplínáknak (pl. alkotmányjog, dologi jog stb.). A jogtudományi területek rovatfelosztása nem teljes, de a gyakorlati szempontokat is figyelembe véve – például hogy van-e az adott területnek valóban elismert szakértője hazánkban, létezik-e működő szakmai közösség stb. – megfelelően reprezentálja a magyar jogtudomány egészét. Jelenleg a tervezett mintegy ezerötszáz szócikkből 35 elérhető.

Jakab András és Fekete Balázs / Fotó: Mohai Balázs/Jogi Fórum

Minden szócikk absztrakttal kezdődik, ez a legszélesebb érdeklődő közönség számára is érthetően foglalja össze a tartalmat. A főszöveg, a tárgy kifejtése, a voltaképpeni szócikk azonban tudományos jellegű „hardcore” jogtudomány: a legmagasabb jogtudományi mércéknek felel meg, jegyzetanyag kíséri. Az enciklopédiát elektronikus könyvként publikálják, így a szerzők teljes értékű tudományos publikációként tüntethetik fel az általuk írt szócikkeket. A tudományos színvonal biztosítása érdekében minden szócikk erős tartalmi és formai kontrollon megy át a megjelenés előtt.

Az IJOTEN két főszerkesztője Jakab András egyetemi tanár, illetve Fekete Balázs, az ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelmélet Tanszék egyetemi adjunktusa. A szerkesztők között az ELTE ÁJK több oktatóját is megtaláljuk Bodnár Esztertől Földi Andráson, Hack Péteren, Kisfaludy Andráson át Menyhárd Attiláig, ahogy a szerzők tekintélyes része is kötődik az ELTE-hez. 

„Ez egy (nagyon) hosszú távú projekt, amelynek nem is lehet kitűzni a végét, műfaji okoknál fogva. Bizakodunk abban, hogy az elkövetkező években minél több szócikk el fog készülni, de – mivel közben a szakirodalom is fejlődik, és a jogi környezet is folyamatosan változik – az enciklopédia szócikkeinek ’karbantartása’ folyamatos és jelentős feladatot jelent” – mondja Fekete Balázs, az ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék adjunktusa, az enciklopédia egyik főszerkesztője. „Olyan, mint a kölni dóm: folyamatosan épül vagy éppen növekszik, de teljesen sosem készül el, hiszen amíg készülnek az egyes szócikkek és kerülnek fel a honlapra, mások elavulnak vagy módosításra szorulnak” – teszi hozzá főszerkesztő-társa, Jakab András, aki jelenleg a Salzburgi Egyetem jogászprofesszora.

Az enciklopédia honlapját ünnepélyes keretek között avatták fel 2018. május 28-án a szerkesztőség székhelyén, és azóta folyamatosan frissül. Facebook-oldalán az új szócikkeken kívül a műhelyviták időpontját is közzé teszik.

Forrás: Jogi Fórum

Címlapfotó: Mohai Balázs/Jogi Fórum