Megnyitotta 355. tanévét az ELTE Jogi Kara

2020.09.09.
Megnyitotta 355. tanévét az ELTE Jogi Kara
2020. szeptember 7-én ünnepélyes keretek között került sor az Aula Magnában az ELTE ÁJK 355. tanévének megnyitására. Darázs Lénárd, az ELTE rektorhelyettese és Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke beszédei után Sonnevend Pál, a Kar dékánja köszöntötte az elsőéves hallgatókat.

Az Egyetem Szenátusa által a kari kollégák számára odaítélt kitüntetések ismertetését követően sor került a tanévnyitó ünnepi közgyűlésen át nem vett kitüntetések, valamint a Kar vezetése által adományozott kitüntetések és elismerések átadására. A kitüntetettek listája elérhető itt.

Nagy Marianna professzor asszony átadta a tudományos diákköri munkát értékelő Hajnóczy-díjakat. Varga István dékánhelyettes, a Lippay György Alapítvány Kuratóriumának elnöke az éves önköltséget kiváltó hallgatói ösztöndíjpályázat eredményét hirdette ki.

Oláh Márton, a Hallgatói Önkormányzat alelnökének köszöntője után az elsőévesek, akik az Egyetem téri épület tantermeiből online közvetítés során követték az ünnepség eseményeit, egyetemi polgári esküt tettek.

A tanévnyitó ünnepséget követően a Kar és a Hallgatói Önkormányzat vezetői koszorút helyeztek el az Egyetem téri épületben, a Kar alapítására emlékező márványtáblánál.

Sonnevend Pál tanévnyitó beszéde

Galéria

Galéria

0

/

0

0

/

0