Megszületett a döntés az idei Felező ösztöndíjakról

2022.10.05.
Megszületett a döntés az idei Felező ösztöndíjakról
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar vezetése kiemelten fontos feladatának tekinti a tehetséges, de állami ösztöndíjban nem részesülő hallgatóinak támogatását. Ennek szellemében a Lippay Alapítvány által biztosított ösztöndíj mellett, idén immár harmadik alkalommal hirdette meg a félévente, kategóriától függően 175.000 Ft, illetve 160.000 Ft összegű támogatást biztosító Felező ösztöndíjat

A Felező ösztöndíjpályázat azon hallgatókat célozza, akik ugyan magas pontszámot értek el az egyetemi felvételi során, de mégis lemaradtak az államilag támogatott helyekről. A támogatásra idén már három kategóriában lehetett pályázatokat benyújtani. A 2022-ben felvett hallgatók közül 107 fő nyújtott be pályázatot, ebből 50 fő nyert el támogatást. Itt az ösztöndíjhoz szükséges ponthatárt a kar dékánja 452 pontban állapította meg, ezen belül 175 érettségi pontot kellett szerezni. (Az államilag támogatott ponthatár 2022-ben 475 pont volt.)

A 2021-ben felvett – jelenleg a 3. félévükre regisztrált – hallgatók közül 84 fő nyújtott be pályázatot, ebből 40 fő nyert el támogatást minimálisan 4,05 kreditindex-értékkel, másodlagosan az összesen 62 teljesített kredittel. A 2020-ban felvett hallgatók közül 75 fő nyújtott be pályázatot, ebből 30 fő nyert el támogatást. A végeredményhez az ő esetükben is az összesített korrigált kreditindexet (minimálisan 4,21), illetve másodlagosan az összes teljesített kreditet (legalább 120) vették figyelembe. A hallgatók az eredményről a Neptun-ban kaptak tájékoztatást.

A fentiek szerint a 2022-ben felvett 100 fő állami ösztöndíjas és a 16 Lippay-ösztöndíjas diák mellett további 120 joghallgató tanulmányainak folytatásához járul hozzá a Kar.