Mesterszakos nyílt nap

Mesterszakos nyílt nap
01/26

2023. január 26. 13:00

ELTE ÁJK Kecskeméti utcai épület (1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12.)

01/26

2023. január 26. 13:00 -

ELTE ÁJK Kecskeméti utcai épület (1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12.)


Várjuk a kriminológia, politikatudomány és európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzéseink iránt érdeklődőket!

A programokra regisztráció nem szükséges, részvételről előzetes jelzést, kérdéseket köszönettel veszünk a felvi@ajk.elte.hu címen.

(Programjaink frissítés alatt)

A program időtartama alatt folyamatos tájékoztatás zajlik a felvételiről, a Kar által nyújtott lehetőségekről.
Helyszín: B/1 gyakorló (Kecskeméti utca 10-12., földszint 3.)

POLITIKATUDOMÁNY mesterszak iránt érdeklődőknek

Helyszín: B/II. tanterem (Kecskeméti utca 10-12., 1 ½ emelet 112.)

13.00 órától

Dr. Arató Krisztina intézetigazgató egyetemi tanár és dr. Franczel Richárd egyetemi tanársegéd, valamint mesterszakos hallgatók és doktorandusz hallgatók adnak tájékoztatást a mesterszakos képzésről. 
Amiről szó lesz: 
– a képzés szerkezetének bemutatása
– a választható specializációk
– a képzés elvégzését követő karrierlehetőségek
– a szakhoz kapcsolódó hallgatói szervezetek
Az érdeklődők megismerhetik továbbá a Politikatudományi Intézet nemzetközi kapcsolatait, különös tekintettel az Erasmus program nyújtotta lehetőségekre.

KRIMINOLÓGIA mesterszak iránt érdeklődőknek

(Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a kriminológia képzést kizárólag mesterszak formájában indítjuk.) 

Helyszín: B/I. tanterem (Kecskeméti utca 10-12., földszint 3.) 

13.00–13.30

A kriminológia mesterszakról 
A tájékoztató először a szakra való bekerülés egyik feltételével, a sikeres felvételi elbeszélgetéssel foglalkozik. Ezt követi a Kriminológia mesterszak bemutatása, ennek keretében ismertető hangzik el a képzési programról, a szakmai gyakorlatról és a kriminológus diplomával való elhelyezkedési lehetőségekről.  
Előadó: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár, szakfelelős 

13.40 – 14.40

Büntetőjog és büntetőpolitika
Az elméleti és gyakorlati szempontra is figyelemmel lévő előadás bemutatja a tágabb értelemben vett bűnügyi tudományokat és áttekinti azokat a legfontosabb pontokat, amelyek kapcsán a jogi és a tapasztalati bűnügyi tudományok egymástól elhatárolhatóak. Ezt követően röviden vázolja a büntetőpolitikai szemlélet történeti fejlődését, változásait, a kriminológia és a büntetőjog kölcsönös összefüggéseit.
Előadó: Dr. Ambrus István tanszékvezető egyetemi docens

14.50 – 15.35

Kerekasztal-beszélgetés a Kriminológia mesterszak kapcsán
A kerekasztal beszélgetés során a mesterszakon végzett hallgatókkal beszélgetünk a képzés során szerzett tapasztalataikról, szakmai gyakorlatukról, jelenleg munkahelyükről, előttük álló kihívásokról. Beszámolnak szakemberként a büntetés-végrehajtásban töltött éveikről, a gyermekvédelem útvesztőiről, valamint a korai beavatkozásban rejlő lehetőségekről. 
A kerekasztal beszélgetés résztvevői: Balogh Karolina, Zséli Tímea és Sigmond Tamás, moderátor: Dr. Inzelt Éva egyetemi adjunktus

Európai és nemzetközi üzleti jogi LLM képzés iránt érdeklődőknek

Helyszín: B/3 gyakorló (Kecskeméti utca 10-12., földszint 4.)

14:00 óra

Üzleti jog angolul – miért éppen az ELTE-n?
A European and international business law llm az első mesterképzésként akkreditált angol nyelvű jogi képzés Magyarországon, ami már 10 éve, folyamatosan megújuló kurzus kínálattal, elméleti és gyakorlati alapokat és speciális szakmai tudást nyújtva várja a számos külföldi és magyar hallgatót. 
A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a nemzetközi üzleti jog aktualitásaira, változásaira, amelyeket külföldi és magyar szakemberek bevonásával járnak körbe a hallgatók, interaktív tanulási környezetben.
A kurzus hibrid jellege lehetővé teszi hogy az órákat a hallgatók akár a helyszínen, akár online kövessék. 
Előadó: Gellérné dr. Lukács Éva, a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék adjunktusa