Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült Kajtár Gábor

2019.12.09.
Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült Kajtár Gábor
Az OTDT 2019. december 6-i ülésén Mestertanár Aranyéremben részesítette Dr. Kajtár Gábor adjunktust, a Nemzetközi Jogi Tanszék oktatóját. Diákjai közül számos egyéb helyezés mellett 2015-ben Csaba Orsolya és Győrfi Anita, 2017-ben Bazánth Barbara és Mordivoglia Clio, valamint 2019-ben Balázs Gergő I. helyezést értek el az Országos Tudományos Diákköri Konferencia döntőjében nemzetközi jogi és európai uniós témájú dolgozataikkal.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására alapította a Mestertanár Aranyérem kitüntetést mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibonta­koz­tatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek. Az elismerés évtizedes, kiemelkedő témavezetői munkáért adományozható a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság elismeréseként.