Mestertanár Aranyérmet kapott Hoffman István

2021.07.06.
Mestertanár Aranyérmet kapott Hoffman István
Dr. Hoffman István, Karunk Közigazgatási Jogi Tanszékének egyetemi tanára kapta az Országos Tudományos Diákköri Tanács által a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott Mestertanár Aranyérmet. 

A minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülését és ösztönzését célozza, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

Dr. Hoffman István hallgatói 2011 óta szerepelnek eredményesen az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Az általa konzultált dolgozatok közül hat I. helyezést, egy II. helyezést, egy III. helyezést és egy különdíjat ért el. Ezen felül a Társadalomtudományi Szekcióban is eredménnyel versenyeznek a hallgatói.  

Tizenhárom éve folyamatosan szervezi és segíti a Tanszék mellett működő tudományos diákkört, illetve kurzust vezet és mentorál a Bibó István Szakkollégiumban. Emellett minden alkalmat megragad arra, hogy a tehetséges hallgatókat a tudományos kutatásba bevonja, és aktív kollégaként tekintsen rájuk. Nagy gondot fordít arra, hogy a hallgatókkal közös kutatásokat végezzen, és ezek magyar és számos idegen nyelvű publikációban megjelenjenek. Saját OTKA-kutatásába és a KÖFOP-kutatásba is bevonja a TDK-sokat, hazai és külföldi terepmunkán, tudományos konferencián biztosít számukra kutatási és előadói tapasztalatokat. Így a TDK-hallgatók több alkalommal vettek részt Portugáliában, Erdélyben, Szlovéniában összehasonlító kutatásokban, és ezek eredményeit tudományos konferenciákon is prezentálták.