Mit nyújthat a statisztika?

Mit nyújthat a statisztika?
12/05

2017. december 05. 14:00 - 18:00

ELTE ÁJK Közgazdasági gyakorló (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., II. em. 231.)

12/05

2017. december 05. 14:00 - 18:00

ELTE ÁJK Közgazdasági gyakorló (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., II. em. 231.)


Karunk ünnepi konferenciát rendez „Mit nyújthat a statisztika? Keleti Károly halálának 125. és az ELTE ÁJK statisztika oktatásának 240. évfordulóján” címmel.

Az ünnepi konferencia megemlékezik Keleti Károlyról, aki kiemelkedő szerepet töltött be a hazai statisztikai szakpolitika intézményesítésében. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Statisztikai Hivatal megszervezésében, amelyre 1871-ben kapta meg a kormányzat támogatását. Keleti Károly a Statisztikai Hivatal első elnökeként mai egyetemünk Jogtudományi Karának magántanára is volt. Ily módon kapcsolódik az 1777-ben, a jezsuita rend feloszlatását követően, Mária Terézia uralkodói döntése alapján a Budára költözött – az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődje, a Pázmány Péter Egyetemen –, megalakult Statisztikai Tanszékhez. Kezdetben két féléven át oktattak Statisztikát, az első szemeszterben Magyarország, a másodikban az európai országok és az Európán kívüli földrészek statisztikai összefüggéseit tanították.

A tárgy jelentőségét mutatja, hogy óraszáma mindkét félévben megegyezett a közigazgatási jog és a magánjog óraszámával. Keleti Károly 1875-ben a statisztika oktatásának reformjaként a hagyományos statisztikai ismereteket a demográfiával bővítette. Mindeközben már 1864-től aktív tudományos tevékenységet folytatott a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottságában, és más ismert tudósok (Bitnitz Lajos, Kőrösy József, Weninger Vince) mellett neki is komoly szerepe volt abban, hogy a hazai statisztikai kutatási eredmények 1867-re elérték az általános európai szintet. A századfordulón tudósaink a nemzetközi statisztikai kutatásokban is jelentős szerepet játszanak, s ekkor már szélesedik is a tudományos bázis, a statisztika mellett közgazdaságtant is oktatnak a professzorok. Láng Lajos, Földes Béla, Navratil Ákos, Varga István és Theiss Ede oktatási és tudományos munkássága is hozzájárult az ELTE Jogtudományi Karán folyó statisztika és közgazdaságtan oktatás megteremtéséhez és fejlesztéséhez.

Meghívó és részletes program