Moór Gyula tudományos pályázat

2020.01.06.
Moór Gyula tudományos pályázat
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. a HunExpert Kft.-vel mint lebonyolítóval közösen Moór Gyula jogtudós emlékére tudományos pályázatot hirdet. A pályázat mottója: Digitális Jólét Program (DJP) – áttörés a digitális fejlesztésekben.

A pályamunkákat az alábbi szekciókban lehet benyújtani: 

 1. Digitalizáció 
 2. Adatvagyon 
 3. Mesterséges Intelligencia 

A pályamunkák a felsorolt területeken felmerülő jogalkotási, jogalkalmazási kihívásokat, az azokra adható válaszokat mutatják be, hazai és nemzetközi példák bevonásával. 

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. február 28.

I. Részvételi feltételek 

A pályázat jogász egységes, osztatlan képzésben / állam- vagy jogtudományi doktori képzésben (PhD) részvevő hallgatók részére kerül meghirdetésre. 

Nem vehet részt a pályázaton, aki a pályázat valamely Bíráló Bizottságának tagja, illetve bíráló bizottsági tag Ptk. szerinti hozzátartozója. 

II. A pályázatok benyújtásának tartalmi követelményei 

Pályázni kizárólag olyan dolgozattal lehet, amelyet korábban nem nyújtottak be más, munkavégzéshez közvetlenül kapcsolódó célból, továbbá közzététel, megjelentetés (publikáció) céljából. 

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a hivatkozások és idézések korrekt használatára. 

A pályázónak törekednie kell a dolgozati témával kapcsolatos vitatott kérdéseket tartalmazó tudományos közlemények teljes körű idézésére. 

A pályázati kiírásban megjelölt témakörök nem minősülnek dolgozatcímeknek. A pályázók az egyes témakörökön belül dolgozzák ki pályaműveiket, akár annak egészét, akár annak csak egy jól körülhatárolt részét illetően. 

A pályaművekben külön fel kell tüntetni mind a választott témakört, mind pedig a dolgozat szerző által adott címét.

III. A pályázatok benyújtásának formai követelményei 

a) Általános követelmények: 
 • A dolgozatok maximális terjedelme 3 szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt). 
 • A szöveget rich text (.rtf) fájlformátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárttal, másfélszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell írni. 
 • A dolgozatokat tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel kell ellátni. 
 • A végjegyzetek használata mellőzendő, a lábjegyzeteket arab számmal kell számozni 1-től kezdődően. 
 • Internetes forrásokra történő hivatkozás esetén a szerzői és cím adatok mellett fel kell tüntetni a forrás elérését (url), valamint a letöltés, illetve megtekintés dátumát. 
b) A benyújtás technikai tudnivalói: 

A pályamunka valamennyi példányán szükséges feltüntetni: 

 • a választott témakört és dolgozat címett, 
 • a pályázó nevét és képző intézményét, illetve képzését, 
 • a képzési szintet (graduális/PhD). 

Például: 

Mesterséges Intelligencia 
A Mesterséges Intelligencia alkalmazási lehetőségei a jogtudományban 
Kiss Eszter, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 
PhD-hallgató 

A pályázatokat pdf formátumban palyazat@hunexpert.hu e-mail címre kérjük beküldeni, a beérkezésről visszaigazoló e-mailt küld a HunExpert Kft. 

IV. Pályamunkák elbírálása 

A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakembereiből álló Bíráló Bizottságok értékelik szekciónként. A dolgozatokat a Digitális Jólét Nonprofit Kft., az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói, továbbá esetlegesen további, a szakterületen érintett közigazgatási szakemberek anonim módon értékelik. Az értékelés alapján a Bíráló Bizottságok tesznek javaslatot szekciónként a pályadíjak odaítélésére, illetve Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetője részére különdíj vagy egyéb elismerés odaítélésének lehetőségére. 

V. Pályamunkák díjazása 

A pályamunkák díjazása szekciónként az alábbiak szerint történik: 

 1. hely: emlékplakett, 300.000 Ft és háromhetes gyakorlat a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-nél, 
 2. hely: emlékplakett és 200.000 Ft, 
 3. hely: emlékplakett és 100.000 Ft. 

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem. A kiemelkedő pályamunkák a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetőjének döntése alapján különdíjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók. A pályadíjak odaítélésekor a benyújtott pályamunkák szakmai színvonalának függyvényében a Bíráló Bizottság dönthet arról, hogy az adott szekcióban állít-e fel díjazási sorrendet. 

VI. Pályamunkák publikálása 

A HunExpert Kft. a nyertes pályaműveket a hunexperrt.hu weboldalon kívánja megjelentetni, de a szerzőnek lehetősége van a pályaművek más weboldalon, illetve kiadványban történő publikációjára is a bírálati eljárást követően.