Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2020/2021

2020.05.29.
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2020/2021
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban (korábban Köztársasági Ösztöndíj) azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató pályázhat, aki jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban azok az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek, akik az előző két szemeszterben együttesen legalább 4,51-es ösztöndíjindexet értek el, és pályázatukat oktató támogatja. A támogató oktató a Karral jogviszonyban vagy szakmai kapcsolatban álló oktató lehet.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanév, azaz 10 hónap időtartamára lehet elnyerni, havi összege 40.000 Ft.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat kizárólag a Neptun-on keresztül, Neptun-kérvény formájában nyújtható be. A kérvény hallgatók számára a Web-es felületre belépve Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt „Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – 2020/21” néven lesz elérhető 2020. június 15-től. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló Neptun kérvényt 2020. június 30-ig (kedd) kell benyújtani.

A határidőben beérkezett pályázatokat a Tanulmányi Bizottság rangsorolja és annak eredményét július 8-án (szerda) e-mail útján megküldi a pályázó hallgatók részére. A rangsorba való betekintést – kérés esetén – július 9-én elektronikus formában biztosítjuk.

Részletes pályázati kiírás