Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2023/2024

2023.05.22.
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2023/2024
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban azon államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses, önköltséges teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató pályázhat, aki jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban azok az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek, akik az előző két szemeszterben együttesen legalább 4,51-es ösztöndíjindexet értek el, és pályázatukat oktató támogatja. A támogató oktató a Karral jogviszonyban vagy szakmai kapcsolatban álló oktató lehet.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj egy teljes tanév, azaz 10 hónap időtartamára lehet elnyerni, havi összege 40.000 Ft.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat kizárólag a Neptunon keresztül, Neptun-kérvény formájában nyújtható be. A kérvény hallgatók számára a Neptun-felületre belépve Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt „Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – 2023/24” néven lesz elérhető 2023. június 3. 8.00 órától július 3. 8.00 óráig. A bírálat során a Kar a július 9-ig rögzített hallgatói eredményt tudja figyelembe venni.

A határidőben beérkezett pályázatokat a Tanulmányi Bizottság rangsorolja, és annak eredményét július 13-ig (csütörtök) e-mail útján megküldi a pályázó hallgatók részére. A rangsorba való betekintést – kérés esetén – július 14-én elektronikus formában biztosítjuk.

Részletes pályázati kiírás