Nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvések a dualizmus korszakában

Nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvések a dualizmus korszakában
11/20

2019. november 20.

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt.)

11/20

2019. november 20. -

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt.)


„Nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvések a dualizmus korszakában” címmel rendez konferenciát az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke és az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport.

Az állam a hatalomhoz való hozzáférést, illetve bizonyos nyelvi csoportok hegemón pozíciójának fenntartását a nyelvhasználat különböző színtereinek szabályozásával, azaz nyelvpolitikával tudja megvalósítani. A saját nyelv használata a szuverenitás, azaz a közjogi önállóság egyik legfontosabb jele. A kisebbségi közösségek számára kiemelten fontos a nyelvhasználat, a nyelvi jogok biztosításán keresztül megélt bizonyos fokú szuverenitás. Az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, valamint az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport 2019. november 20-án megrendezendő konferenciája interdiszciplináris keretben mutatja be, hogyan vélekednek a jogtörténet, a nyelvészet, a filozófia és a történettudomány jeles képviselői a nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvésekhez kapcsolódó kérdésekről. A színes előadások nemcsak a magyarság számára és a dualizmus korszakában jelentős problémákat vetnek fel, de a kelet-közép-európai térség közelmúltbeli eseményeinek megértéséhez is fontos adalékokkal szolgálnak.

A konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe 2019 rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre.

Program