Novotni Zoltán-díj

2019.01.04.
Novotni Zoltán-díj
A Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Novotni Zoltán jogász professzor halálának 25. évfordulóján, a névadó emlékének adózva publikációs pályázatot hirdet.

Kiknek szól a felhívás?
A pályázaton részt vehetnek a felsőoktatási intézmények államtudományi illetve jogi képzési területen mesterképzési szakon tanuló nappali vagy levelező tagozatos hallgatói.

A pályamunka:
A pályázat tárgya egy minimum 1 maximum 1,5 ív (40.000–60.000 leütés) terjedelmű, magyar nyelvű tanulmány megírása a civilisztika tárgyköréből, Novotni Zoltán professzor nagyívű munkásságához kapcsolódó témában. A munka egyéni; együttes pályamunkákat az Alapítvány nem fogad be. 

Pályázati anyag és leadási határidő:
A pályamunkát kísérőlevéllel kell benyújtani 2019. március 30-ig. A kísérőlevélben a pályázónak röviden fel kell tárnia témaválasztásának indokát, azt, hogy tanulmánya hogyan kapcsolódik Novotni Zoltán munkásságához, ebben meg kell jelölni a professzor által írt azon tanulmányokat, egyéb munkákat, amelyekre a pályamunka elkészítése során támaszkodott.
A pályamunkákat a Miskolci Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézete adminisztrációján, Révész Katalin főelőadó részére (A/6. ép. 112.) kell személyesen leadni vagy postai úton feladni (Miskolci Egyetem, Civilisztikai Tudományok Intézete, 3515 Miskolc-Egyetemváros).

Bíráló Bizottság:
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézetének felkért oktatóiból álló zsűri bírálja el a pályázatokat, és sorrendet felállítva tesz javaslatot a Novotni Alapítvány kuratóriumának a pályadíjak odaítéléséről.

A pályadíj:
I. Helyezett: 150.000 Ft
II. Helyezett: 100.000 Ft
III. Helyezett: 50.000 Ft
A Novotni Alapítvány kuratóriuma fenntartja magának a jogot, hogy a Bíráló Bizottság javaslatára a pályázatot részben vagy egészben eredménytelennek (sikertelennek) nyilvánítsa.

A pályázóknak lehetőséget biztosít a Miskolci Jogtudó Szerkesztőbizottsága, hogy a http://jogtudo.uni-miskolc.hu/ honlapon közzétett publikációs feltételeknek megfelelő munkáikat a Miskolci Jogtudó 2019 őszi számában megjelentessék.