Nyílt nap 1.0

Nyílt nap 1.0
11/27

2019. november 27.

ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

11/27

2019. november 27. -

ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)


Idén ősszel is várjuk a jogász-, politológus-, illetve a kriminológusképzések iránt érdeklődőket. Lehetőség nyílik egyetemi előadásokon való részvételre, valamint tájékoztatást adunk a Karról, képzéseinkről és a felvételi tudnivalókról. A Nyílt Napon résztvevő középiskolások iskolalátogatási igazolást kapnak.

Megnyitó, tájékoztató előadások

Fayer Auditórium (VI. tanterem, 1 ½ emelet 203.) – Egyetem tér 1–3.

8.30 – 8.45: Dékáni köszöntő
Dr. Sonnevend Pál tanszékvezető egyetemi tanár, dékán

8.45 – 9.05: Lehetőségek az ÁJK-n
Dr. Somssich Réka tanszékvezető egyetemi tanár, oktatási és tanulmányi ügyekért felelős dékánhelyettes

9.05 – 9.25: Felvételi tudnivalók
Dr. Völgyesi Levente habilitált egyetemi docens

9.25 – 9.35: Egy egyedülálló kezdeményezés
Mentorprogram az ELTE ÁJK-n 

9.35 – 9.45: Bemutatkozik a Hallgatói Önkormányzat

Jogászképzés iránt érdeklődőknek

Mintaórák az Egyetem téri épületben: 

10.00 – 10.45 és 11.00 – 11.45

Büntető eljárásjog: A büntetőeljárás gyorsítása és egyszerűsítése 
Előadó: Dr. Holé Katalin adjunktus 
Helyszín: Grosschmid Auditórium (IX-es tanterem, 3. emelet 305.)

Büntetőjog: Okozatosság a büntetőjogban
Előadó: Dr. Gellér Balázs tanszékvezető egyetemi tanár
Helyszín: Nagy Ernő Auditórium (VII. tanterem, 1 ½ emelet 305.)

Polgári eljárásjog: A kereset mint a polgári igényérvényesítés eszköze
Előadó: Dr. Varga István tanszékvezető egyetemi tanár 
Helyszín: Fayer Auditórium (VI. tanterem, 1 ½ emelet 203.)

Római jog: Foglalás, kincstalálás, építkezések, gyümölcsszerzés, képzőművészek és kézművesek tevékenységének hatásai a tulajdonjogra a római jogban (a tulajdonjog megszerzésének egyes esetei 
Előadó: Dr. Sándor István habilitált egyetemi docens
Helyszín: Vécsey Auditórium (VIII. tanterem, 2 ½ emelet 503.)

Politológusképzés iránt érdeklődőknek

Helyszín: Dósa Auditórium (II. tanterem, 1 emelet 109.) – Egyetem tér 1–3.

10.00 – 10.30: Tájékoztató a politológusképzésről
Dr. Arató Krisztina egyetemi tanár, intézetigazgató

10.20 – 11.50: Kerekasztal-beszélgetés az önkormányzati választásról 
Résztvevők: Dr. Mráz Ágoston Sámuel adjunktus, Dr. Mikecz Dániel mb. előadó
Moderátor: Fábián Rita másodéves politológus alapszakos hallgató

Mintaóra:

12.00 – 13.30:

A politikatudomány alapjai 
Előadó: Dr. Mráz Ágoston Sámuel adjunktus
Helyszín: Somló Auditórium (I. tanterem, 1. emelet 106.)

Kriminológusképzés iránt érdeklődőknek

Helyszín: IV-es tanterem (I. emelet 114., Egyetem tér 1-3.)

11.30 – 12.00 Miről is szól a kriminológia?
A kriminológia mesterképzés iránt érdeklődőknek egy interaktív kvízzel készülünk, mely kérdéseinek és válaszainak segítségével áttekintjük azokat az esetleges tévhiteket, amik élnek a kriminológiával kapcsolatosan. A kvíz kivesézése után a hallgatók megkapnak minden fontos információt a jelentkezésre, és a szakra vonatkozólag egyaránt.
A programot vezeti: Garai Nikoletta PhD-hallgató

Mintaóra:

12.00 – 14.00 Hatósági diszkrimináció (Egyenlő bánásmód és antidiszkrimináció tantárgy)
Előadó: Dr. Kiss Valéria tanársegéd, Jog- és Társadalomelméleti Tanszék
Helyszín: B/II tanterem, 1 ½ emelet 112. (Kecskeméti utca 10-12.)