Nyílt nap 1.0

Nyílt nap 1.0
11/27

2018. november 27.

ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

11/27

2018. november 27. -

ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)


Idén ősszel is várjuk a jogász-, politológus-, illetve a kriminológusképzések iránt érdeklődőket. Lehetőség nyílik egyetemi előadásokon való részvételre, valamint tájékoztatást adunk a Karról, képzéseinkről és a felvételi tudnivalókról. A Nyílt Napon résztvevő középiskolások iskolalátogatási igazolást kapnak.

Megnyitó, tájékoztató előadások

Fayer Auditórium (VI. tanterem, 1 ½ emelet 203.) – Egyetem tér 1–3.

8.30 – 8.45: Dékáni köszöntő
Dr. Menyhárd Attila tanszékvezető egyetemi tanár, dékán

8.45 – 9.05: Lehetőségek az ÁJK-n
Dr. Somssich Réka habilitált egyetemi docens, oktatási és tanulmányi ügyekért felelős dékánhelyettes

9.05 – 9.25: Felvételi tudnivalók
Dr. Völgyesi Levente habilitált egyetemi docens

9.25 – 9.35: Egy egyedülálló kezdeményezés
Mentorprogram az ELTE ÁJK-n 
Dr. Fazekas János és Dr. Rácz Anna társelnökök

9.35 – 9.45: Segítség a sikeres felvételihez
Felvételi Előkészítő Bizottság (FEB)
Pőcze Gergő oktatási elnökhelyettes

Mintaórák jogászképzés iránt érdeklődőknek

Mintaórák az Egyetem téri épületben: 

10.00 – 10.45: 

Polgári jog: A polgári jogi felelősség lehetőségei és korlátai
Előadó: Dr. Menyhárd Attila tanszékvezető egyetemi tanár
Helyszín: Somló Auditórium (I-es tanterem, I. emelet 106.)

10.00 – 10.45 és 11.00 – 11.45

Büntető eljárásjog: Egyezség a büntetőeljárásban 
Előadó: Dr. Holé Katalin adjunktus 
Helyszín: Grosschmid Auditórium (IX-es tanterem, III. emelet 305.)

Összehasonlító jogtörténet: A rendi adóktól a modern költségvetésig – a közpénzügyek történeti modelljei 
Előadó: Dr. Kelemen Miklós adjunktus
Helyszín: Fayer Auditórium (VI. tanterem, 1 ½ emelet 203.)

Magyar alkotmánytörténet: Az államfő: király és kormányzó; köztársasági elnök
Előadó: Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár 
Helyszín: Vécsey Auditórium (VIII. tanterem, 2 ½ emelet 503.)

Európai közjog- és politika: Emberi jogok az Európai Unióban 
Előadó: Dr. Sonnevend Pál tanszékvezető egyetemi tanár
Helyszín: Nagy Ernő Auditórium (VII. tanterem, 1 ½ emelet 305.)

Mintaórák politológusképzés iránt érdeklődőknek

Helyszín: Dósa Auditórium (II. tanterem, 1 emelet 109.) – Egyetem tér 1–3.

10.00 – 10.30: Tájékoztató a politológusképzésről
Dr. Pesti Sándor habilitált egyetemi docens, intézetigazgató és Szolcsányi Péter politológus hallgató, a Hallgatói Önkormányzat politológus ügyekért felelős alelnöke

10.30 – 11.30: Bemutató előadás: Demokráciák és diktatúrák a Westerostól Uránuszig – politikai rendszerek a fantasztikus univerzumokban 
Előadó: Dr. Tóth Csaba adjunktus

Mintaórák a Kecskeméti utcai épületben:

12.00 – 13.30:

Trendek a magyar politikában 
Előadó: Dr. Tóth Csaba adjunktus
Helyszín: B/3. gyakorló (Kecskeméti utca 10–12., földszint 4.)

Választási rendszerek
Előadó: Dr. Mráz Ágoston Sámuel adjunktus 
Helyszín: B/I. tanterem (Kecskeméti utca 10–12., földszint 3.)

Mintaórák kriminológusképzés iránt érdeklődőknek

Helyszín: B/II-es tanterem (Kecskeméti utca 10–12., 1 ½ emelet 112.)

10.00 – 10.15: Tájékoztató a kriminológus mesterképzésről
Dr. Lévay Miklós tanszékvezető egyetemi tanár

10.15 – 11.00: Kriminológiai problémák a populáris irodalomban
Garai Nikoletta és Dési Ádám PhD-hallgatók