Nyílt Nap 2021

Nyílt Nap 2021
11/24

2021. november 24. 09:00

ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

11/24

2021. november 24. 09:00 -

ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)


Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar nyílt napjára várjuk a jogász-, politikatudomány-, kriminológus-, valamint BA-képzéseink iránt érdeklődőket. Programjaink lebonyolítását jelenléttel tervezzük. Az eseményen csak védettségi igazolvány birtokában lehetséges a részvétel. Az Egyetem épületeiben az orrot és a szájat eltakaró arcmaszk viselése kötelező.

Tájékoztatók

Jogászképzés iránt érdeklődőknek

09.00–10.00:

Dékáni köszöntő – Dr. Sonnevend Pál tanszékvezető egyetemi tanár
Jogászképzéssel kapcsolatos felvételi információk
A Hallgatói Önkormányzat és a Felvételi Előkészítő Bizottság bemutatkozása

Helyszín: Fayer Auditórium (VI. tanterem, I. ½. emelet 203)
10.00–11.00:

Egyedi tanterv, korszerű jogi oktatás – minden, amit az ELTE ÁJK jogász tantervének sajátosságairól tudni érdemes

Az ELTE ÁJK jogász tanterve néhány éve jelentős változásokon ment keresztül. Mi változott, hogyan érinti ez az újonnan felvételiző hallgatókat, és melyek azok a specialitások, amelyeket ez a tantervi háló biztosít? A résztvevők számára is nyitott a lehetőség, hogy feltegyék kérdéseiket a témában.

Résztvevők:
Dr. Somssich Réka tanulmányi és oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes
Dr. Fekete Balázs habilitált egyetemi docens
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán habil. egyetemi docens

Helyszín: Aula Magna, I. emelet
11.00–12.00:

Kerekasztal-beszélgetés a jogászi hivatásrendekről

A jogászi hivatás négy képviselőjével beszélgetünk személyes életútjukról, és megtudhatjuk, miért választották ezt a pályát. Megismerkedünk a bírói, ügyvédi, közigazgatási munka sajátosságaival, és azokkal a készségekkel, amelyek az adott hivatás gyakorlásához szükségesek. Elhangzanak jótanácsok a pályaválasztással, karrierutakkal kapcsolatosan. Vendégeink megosztják velünk tapasztalataikat, és beszélnek hivatásuk szépségeiről és nehézségeiről is.

Résztvevők:
Dr. Darák Péter kúriai bíró, a Kúria volt elnöke, a Pénzügyi Jogi Tanszék egyetemi docense
Dr. Erdei Mariann Orsolya LLM, a TEQBALL cégcsoport jogi igazgatója
Dr. Fehér Miklós főosztályvezető, Igazságügyi Minisztérium, Európai Bírósági Főosztály a magyar kormány képviselője az európai bíróság előtt
Dr. Gass István ügyvéd, Oppenheim Ügyvédi Iroda, a Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék oktatója
Moderátor:
dr. Rácz Anna

Helyszín: Aula Magna, I. emelet

Politikatudomány képzés iránt érdeklődőknek

09.00–09.30:

A politológia alapszak és mesterszak képzési programja, a végzés utáni elhelyezkedési lehetőségek

Arató Krisztina egyetemi tanár, a Politikatudományi Intézet igazgatója

Miért jó politológus hallgatónak lenni? 
Balázs László, a Hallgatói Önkormányzat politológus alelnöke.

Helyszín: Aula Magna, I. emelet
10:00–11:30: 

Mintaórák (a témákat és helyszíneket lásd a részletes mintaóralistában)

Kriminológus képzés iránt érdeklődőknek

09.30–10.00:

Tájékoztató a Kriminológiai mesterszakról, a képzési programról, a végzés utáni elhelyezkedési lehetőségekről.
Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár, a Kriminológiai mesterszak szakfelelőse

Kreditelismerés, kreditbeszámítás, felvételi beszélgetés a Kriminológia mesteszakon. 
Dr. Inzelt Éva PhD, egyetemi adjunktus

Miért jó kriminológus hallgatónak lenni?
Molnár Anna kriminológus PhD-hallgató.

Helyszín: Aula Magna, I. emelet
10:00–12:00:

Kit mentenél meg?

Tíz ember vár sürgős, életmentő segítségre. Tíz különböző egyén, tíz abszolút eltérő életút, maguk mögött hagyott múlt és jövőkép. Más-más életkor és hivatás, különféle erények és megkérdőjelezhető tettek.  A döntés a Te kezedben van! Kinek nyújtanál segítséget és mi okból? Ki az, akinek nem adnád meg egy második esély reményét sem, és miért? És mi történik akkor, ha új információk birtokába kerülsz a segítségre szorulókról? Kitartasz a korábbi meggyőződésed mellett vagy borul a megmenteni kívánt életek listája? Mi az, ami befolyásolja a döntésed? Milyen tett felett tudsz (vagy éppen nem tudsz) szemet hunyni és mi az az érdem, amellyel az egyén mindenképp rászolgál életének folytatására
Amennyiben a szakot választod továbbtanulásod helyéül, úgy hamar megtapasztalod majd, hogy úgy a kriminológia tudománya, mint a gyakorlata számos dilemmával áll szemben, hogy itt semmi sem egyszerűen fehér vagy fekete. Mindenképpen előny, ha leendő hallgatóként nyitott és előítéletmentes vagy, ha a kritikai gondolkodás jellemez, ha mersz kérdezni és nem elégszel meg a sablonválaszokkal. A kriminológia – mint itthon még viszonylag fiatal tudományterület – jövője nagyban függ a diszciplínát művelő kutatóktól és gyakorlati szakemberektől, az ő egyéni érdeklődésüktől, személyes abbéli meggyőződésüktől, hogy bizonyos kereteken belül min lenne érdemes változtatni, hogy mi legyen a fejlődés iránya.
Ismerkedj meg a szakkal, annak aktuális kérdéseivel és interaktív játékunkon keresztül Önmagaddal is! 

Programszervező: Dr. Inzelt Éva, adjunktus
Programlevezető moderátorok: Brezovszki Anna és Rózsás Zsuzsanna

Helyszín: Fayer Auditórium (VI. tanterem, I. ½. emelet 203)
10.00–11:30:

Mintaóra (lásd a részletes leírásban)

Felvételi tájékoztató

A Nyílt Nap során folyamatos felvételi tájékoztatás zajlik az Aula Magna előtti folyosón (I. emelet).

MINTAÓRÁK

A mintaórákra egy szünet beiktatásával kerül sor, így az érdeklődők több órán is részt vehetnek. 

Különleges jogrend és alkotmányosság
Előadó: Dr. Somody Bernadette adjunktus, Alkotmányjogi Tanszék
(elsősorban politikatudomány képzés iránt érdeklődőknek)

A koronavírus és a járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet ráirányította a figyelmet a különleges jogrendre. Megtapasztaljuk, hogy az alkotmányos szabályok a mindennapi életünket befolyásolják.Hogyan kezeli egy alkotmányos jogállam a fegyveres, közegészségügyi és más kríziseket? Milyen helyzetben, ki és milyen feltételekkel dönthet veszélyhelyzet vagy más különleges jogrend bevezetéséről? Meddig tarthat a különleges jogrend? Hogyan érvényesülnek ilyenkor az alapvető jogaink? Az előadáson megvizsgáljuk, milyen választ ad ezekre a kérdésekre az európai alkotmányos gondolkodás és a magyar alkotmányjog, illetve hogyan döntött a koronavírus-járvány kapcsán felmerült alkotmányossági kérdésekről a magyar Alkotmánybíróság.

Helyszín: Somló Auditórium (I. tanterem, I. emelet 106.)
Szociálpolitika az Európai Unióban
Előadó: Dr. Arató Krisztina egyetemi tanár, Politikatudományi Intézet
(elsősorban politikatudomány képzés iránt érdeklődőknek)

Miért foglalkozik egy gazdasági közösség szociális kérdésekkel? Miért ne foglalkozna egy gazdasági közösség szociális kérdésekkel? Az előadáson megismerkedünk az EU szociális szerepvállalása szakpolitikai és politikai kihívásaival, és azt is megtudhatjuk, hogyan lett legendás jogesetté egy belga stewardess.

Helyszín: Dósa Auditórium (II. tanterem, I. emelet 109.)
Az Egyesült Államok alapításának eszmetörténeti háttere
Előadó: Dr. Mándi Tibor egyetemi docens, Politikatudományi Intézet
(elsősorban politikatudomány képzés iránt érdeklődőknek)

Hogyan lehetséges, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztáson Donald Trump személyében az a jelölt győzött, aki országos szinten több millióval kevesebb szavazatot kapott, mint ellenfele? Miért gondolják egyesek, hogy az Egyesült Államok alapításának valódi dátuma nem 1776-ra, hanem 1619-re tehető? Honnan származnak az alábbi híres sorok: "Minden ember egyenlőnek teremtetett. Az embereket teremtőjük elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, köztük az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való joggal..." Hogyan hangzik Alexander Hamilton élettörténete hip-hop stílusban előadva? Miben lenne más az Egyesült Államok alkotmánya, ha -- James Madison szavaival -- az embereket angyalok kormányoznák? Miért ellenezték az amerikai alapítók a "demokratikus" kormányzatot? Ha érdekelnek a válaszok a fenti kérdésekre, szeretettel várunk Az egyetemes politikai gondolkodás története előadáson, a III. előadóban!

Helyszín: Récsi Auditórium (III. tanterem, I. emelet 111.)
Basics of International and European Disability Law
Előadó: Dr. Hoffman István egyetemi tanár, Közigazgatási Jogi Tanszék
(Ez a mintaóra angol nyelvű és 10 óra 45 percig tart, elsősorban jogászképzés iránt érdeklődőknek)

A Basics of International and European Disability Law angol nyelvű kurzus, amelyen a fogyatékossággal élő személyek jogaival kapcsolatos nemzetközi és európai uniós szabályozást tekinti át. A kurzus során közösen beszélgettünk a fogyatékosság értelmezéseiről, a fogyatékossággal élők jogainak globális (ENSZ) és regionális (európai, Európa Tanács és Európai Unió) szabályozását és az ahhoz kapcsolódó gyakorlatot. A korábbi órákon megvizsgáltuk a főbb szabályozási rezsimeket, és a nemzetközi jogvédelem eszközeit. Az utolsó órákon gyakorlati példákon keresztül vizsgáljuk meg a nemzetközi rendszerek működését és hatását a mindennapjainkra. Ezen az órán a fogyatékosság és a média kapcsolatára térnénk ki részletesen, megvizsgálnánk, hogy a médiában milyen fogyatékosság kép jelent meg, s ez hogyan változott a jogvédelmi rendszerek kiépülése óta. A kurzus angol nyelvű, így annak követéséhez angol nyelvtudás szükséges.

Helyszín: IV. tanterem, I. emelet 114.
Az értékpapírpiaci szabályozás funkciói és módszerei
Előadó: Dr. Kisfaludi András egyetemi tanár, Polgári Jogi Tanszék
(elsősorban jogászképzés iránt érdeklődőknek)

Az óra keretében azt vizsgáljuk meg, hogy miben állnak az értékpapírok forgalmát lebonyolító piac működésének sajátosságai, s az ezekből eredő szabályozási igényre a jog milyen válaszokat ad.

Helyszín: Nagy Ernő Auditórium (VII. tanterem, I. ½. emelet 305.)
Modern pénzügyi alapok
Előadó: Dr. Soós Gabriella egyetemi adjunktus, Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék

A Modern pénzügyi alapok kurzus célja, hogy a gazdasági alapismeretekkel már rendelkező joghallgatók átfogó betekintést kapjanak a vállalati, fogyasztói és államháztartási pénzügyek alapjaiba azzal a céllal, hogy amikor vállalatnál dolgoznak, vagy saját vállalkozást működtetnek, tudatosan tudják kezelni saját és vállalatuk pénzügyeit, legyen rálátásuk arra, hogy milyen pénzügyi folyamatok zajlanak és ezek milyen más vállalati területtel hogyan függnek össze. Fontos, hogy egyben a saját, privát pénzügyeiket is tudatosabban és egyben biztonságosan tudják kezelni és eligazodjanak a korszerű eszközök (pl. virtuális számla, kriptovaluták) világában a megszerzett alapismereteikkel. A kurzus igyekszik megteremteni a pénzügyi jog közgazdasági alapjait. Érdekes lehet azok számára, akik szeretnék a saját pénzügyeiket előrelátóan, hatékonyan és egyben biztonságosan kézben tartani, egyben érdeklődnek a korszerű lehetőségek iránt. A kurzus inkább figyelemfelhívő, amely alapokat teremt ahhoz, hogy később bárki elmerülhessen az általa kedvelt részterület rejtelmeiben.
A nyílt napon egy Kahoot-teszttel kezdünk, ami azon látogatók számára is érdekes lehet, akik még nem foglalkoztak pénzügyekkel.

Helyszín: Vécsey Auditórium (VIII. tanterem, II. ½. emelet 503.)
Közigazgatás az államszervek rendszerében
Előadó: Dr. Rozsnyai Krisztina egyetemi tanár, Közigazgatási Jogi Tanszék
(elsősorban jogászképzés iránt érdeklődőknek)

Ez a közigazgatási jogi gyakorlat a közigazgatási jog első féléves előadásaihoz kapcsolódó gyakorlati foglalkozás.  Az órán a gyakorlati feladatok, kis jogesetek megoldásának segítségével arról lesz szó, hogy a közigazgatás milyen helyet foglal el az államszervezetben, a hatalmi ágak megosztásának elve hogyan konkretizálódik: mely szervek ellenőrzik a közigazgatási szervek tevékenységét, ki nyújthat jogvédelmet, mit vizsgálhat és jogsértés esetén mit tehet, pl. jelentést írhat, felhívással élhet, esetleg akár meg is semmisítheti a közigazgatási szerv döntését. Vizsgálni fogunk másféle kölcsönhatásokat, kapcsolatokat is, amelyek a közigazgatás és más államszervek között léteznek. Az eddigi gyakorlatokon áttekintettük a közigazgatási szervek rendszerét és a közigazgatás tevékenységének főbb típusait.

Helyszín: Grosschmid Auditórium (IX. tanterem, III. emelet 305.)
Vadászati jog, a vadak tulajdonjoga és az általuk okozott károkért viselendő felelősség
Előadó: Dr. Papik Orsolya Bernadett egyetemi tanársegéd, Agrárjogi Tanszék
(elsősorban jogászképzés iránt érdeklődőknek)

Az agrárjogi oktatás középpontjában a mezőgazdasági termékek, az élelmiszerek élőállítása és kereskedelme során érvényesülő szabályok vizsgálata, a mezőgazdasági ingatlanok forgalmi és használati viszonyainak elemzése, valamint az agrárhaszonvételi jogok gyakorlásának feltételei állnak. A bemutató óra keretein belül meg fogunk ismerkedni a vadászati jog, mint hasznot hajtó jog fogalmával, tartalmával, a jog gyakorlásával, annak esetleges átengedésével. Kitértünk a vadkárfelelősségi rendszer elemeire, valamint a vadak tulajdoni helyzetére is.

Helyszín: A/7 gyakorló (Egyetem tér 1-3., I. emelet 125.)
Polgári perjog nappali tagozatos előadás
Előadó: Dr. Varga István tanszékvezető egyetemi tanár
(elsősorban jogászképzés iránt érdeklődőknek)
 
Helyszín: A/1 gyakorló (Egyetem tér 1-3., földszint, a ruhatár melletti folyosón)
12:00–13:30: 

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció
Előadó: Virág Tünde egyetemi adjunktus, Kriminológia Tanszék
(elsősorban kriminológus képzés iránt érdeklődőknek)

Az Egyenlő bánásmód és diszkrimináció című tantárgy keretében ezen az órán az etnicitás társadalmi konstrukciójához, a rasszizmushoz és az ellentétességhez kapcsolódó, abból fakadó diszkrimináció és bűncselekmények lehetséges jogi következményeit elemezzük két konkrét jogeseten keresztül, amelyek a roma jogvédelem és mozgalom lehetőségeire és korlátaira is rávilágítanak.

Helyszín: Vécsey Auditórium (VIII. tanterem, II. ½. emelet 503.)