Nyílt nap 2022

Nyílt nap 2022
11/15

2022. november 15. 09:00 - 14:00

ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

11/15

2022. november 15. 09:00 - 14:00

ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)


Az ELTE ÁJK nyílt napra várja a képzési iránt érdeklődő középiskolásokat.

TÁJÉKOZTATÓK

JOGÁSZKÉPZÉS IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKNEK

09.00–10.00:

Dékáni köszöntő
Dr. Sonnevend Pál tanszékvezető egyetemi tanár

Jogászképzéssel kapcsolatos felvételi információk
Dr. Somssich Réka, oktatási és tanulmányi ügyekért felelős dékánhelyettes

A Hallgatói Önkormányzat bemutatkozása
Nagymihály Levente joghallgató, a HÖK elnöke

Helyszín: Nagy Ernő Auditórium (VII. tanterem, 1½. emelet 305.)

10.00–11.00:

Egyedi tanterv, korszerű jogi oktatás – minden, amit az ELTE ÁJK jogász tantervének sajátosságairól tudni érdemes

Az ELTE ÁJK jogász tanterve néhány éve jelentős változásokon ment keresztül. Mi változott, hogyan érinti ez az újonnan felvételiző hallgatókat, és melyek azok a specialitások, amelyeket ez a tantervi háló biztosít? A résztvevők számára is nyitott a lehetőség, hogy feltegyék kérdéseiket a témában.

Résztvevők:
Dr. Somssich Réka tanulmányi és oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes
Dr. Fekete Balázs egyetemi tanár
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán habil. egyetemi docens
Moderátor:
dr. Rácz Anna

Helyszín: Aula Magna, I. emelet

11.00–12.00:

Kerekasztal-beszélgetés a jogászi hivatásrendekről

A jogászi hivatás négy képviselőjével beszélgetünk személyes életútjukról, és megtudhatjuk, miért választották ezt a pályát. Megismerkedünk a bírói, ügyvédi, közigazgatási munka sajátosságaival, és azokkal a készségekkel, amelyek az adott hivatás gyakorlásához szükségesek. Elhangzanak jótanácsok a pályaválasztással, karrierutakkal kapcsolatosan. Vendégeink megosztják velünk tapasztalataikat, és beszélnek hivatásuk szépségeiről és nehézségeiről is.

Résztvevők:
Dr. Darák Péter kúriai bíró, a Kúria volt elnöke, a Pénzügyi Jogi Tanszék egyetemi docense
Dr. Fehér Miklós főosztályvezető, Igazságügyi Minisztérium, Európai Bírósági Főosztály a magyar kormány képviselője az európai bíróság előtt
Dr. Papp Erika ügyvéd, ügyvezető partner, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP
Dr. Toldi Judit közjegyző
Moderátor:
dr. Rácz Anna

Helyszín: Aula Magna, I. emelet

10.00–13.45:

Mintaóra (lásd a részletes leírásban)

POLITIKATUDOMÁNY-KÉPZÉS IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKNEK

09.00–10.00:

Miért jó politológus hallgatónak lenni? 
Arató Krisztina egyetemi tanár, a Politikatudományi Intézet igazgatója, Balázs László, a Hallgatói Önkormányzat politológus alelnöke és a hallgatói szervezetek képviselői.

Helyszín: Vécsey Auditórium (VIII. tanterem), 2 ½ emelet 503.

10:00–11:30:

Mintaórák (lásd a részletes leírásban)

KRIMINOLÓGUSKÉPZÉS IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKNEK

09.30–10.00:

Tájékoztató a Kriminológiai mesterszakról, a képzési programról, a végzés utáni elhelyezkedési lehetőségekről. Kreditelismerés, kreditbeszámítás, felvételi beszélgetés a Kriminológia mesterszakon
Dr. Inzelt Éva PhD, egyetemi adjunktus, Kriminológiai Tanszék

Helyszín: IX-es tanterem (III. emelet 305.)
Miért jó kriminológus hallgatónak lenni?
Fejes Ida, PhD-hallgató

Helyszín: IX-es tanterem (III. emelet 305.)

10:00–12:00:

Kit mentenél meg?
Tíz ember vár sürgős, életmentő segítségre. Tíz különböző egyén, tíz abszolút eltérő életút, maguk mögött hagyott múlt és jövőkép. Más-más életkor és hivatás, különféle erények és megkérdőjelezhető tettek. A döntés a Te kezedben van! Kinek nyújtanál segítséget, és mi okból? Ki az, akinek nem adnád meg egy második esély reményét sem, és miért? És mi történik akkor, ha új információk birtokába kerülsz a segítségre szorulókról? Kitartasz a korábbi meggyőződésed mellett vagy borul a megmenteni kívánt életek listája? Mi az, ami befolyásolja a döntésed? Milyen tett felett tudsz (vagy éppen nem tudsz) szemet hunyni és mi az az érdem, amellyel az egyén mindenképp rászolgál életének folytatására
Amennyiben a szakot választod továbbtanulásod helyéül, úgy hamar megtapasztalod majd, hogy úgy a kriminológia tudománya, mint a gyakorlata számos dilemmával áll szemben, hogy itt semmi sem egyszerűen fehér vagy fekete. Mindenképpen előny, ha leendő hallgatóként nyitott és előítéletmentes vagy, ha a kritikai gondolkodás jellemez, ha mersz kérdezni és nem elégszel meg a sablonválaszokkal. A kriminológia – mint itthon még viszonylag fiatal tudományterület – jövője nagyban függ a diszciplínát művelő kutatóktól és gyakorlati szakemberektől, az ő egyéni érdeklődésüktől, személyes abbéli meggyőződésüktől, hogy bizonyos kereteken belül min lenne érdemes változtatni, hogy mi legyen a fejlődés iránya.
Ismerkedj meg a szakkal, annak aktuális kérdéseivel és interaktív játékunkon keresztül Önmagaddal is! 

Programszervező: Dr. Inzelt Éva, adjunktus
Programlevezető moderátorok: Fejes Ida, PhD-hallgató és Brezovszki Anna, PhD-hallgató

Helyszín: IX-es tanterem (III. emelet 305.)

12.00–13.45:

Mintaóra (lásd a részletes leírásban)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A Nyílt Nap során folyamatos felvételi tájékoztatás zajlik az Aula Magna előtti folyosón (I. emelet).


MINTAÓRÁK

A mintaórákra egy szünet beiktatásával kerül sor, így az érdeklődők több órán is részt vehetnek. 

10.00–11.45: 

Az államfő a polgári korszakban
Előadó: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

1848 és 1949 között a magyar államfő pozíciója többször is alapvetően megváltozott, mely nyilvánvaló kapcsolatban állott az államformák változásával (monarchikus vagy köztársasági berendezkedések) és a politikai viszonyok átmenetiségével (1918-1919, 1944, 1945-1949). A királyi, a kormányzói és a köztársasági elnöki státusz mellet rövid időre megjelent a nemzetvezető (1944) és a kollektív (testületi) államfő is (1945-1946). Az előadás a 19. és 20- század politikai folyamataiba ágyazódó alkotmányos változásokat kíséri figyelemmel, az államfői jogkör változásainak tükrében.

Helyszín: Fayer Auditórium (VI-os tanterem), 1½ emelet 203.
Büntetőjog a középkori Európában – A bosszú szerepe és annak visszaszorítása 
(csak 10 és 10.45 között)
Előadó: Dr. Rigó Balázs egyetemi adjunktus, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék

Az előadáson a hallgatók betekintést nyernek a középkori királyi büntetőhatalom kialakulásába, majd a bosszú megvalósulási formáin keresztül annak fokozatos visszaszorítását elemezzük, míg végül a királyi törvénykönyvek és a békeparancsok révén eljutunk a világi és egyházi büntetőjogi kodifikációk kezdeteihez, amely egyúttal a központi, azaz a királyi hatalom megerősödésével is jár. Az előadás során az angol, a német és a francia büntetőjogi kodifikációk eredményeit tekintjük át.
Helyszín: A/1 gyakorló, földszint, ruhatár mellett nyíló folyosó
Az emberi jogok védelme az Európai Unióban (részletek hamarosan)
Helyszín: Nagy Ernő auditórium (VII-es tanterem), 1 ½ emelet 305.
Mire való az egyetem? 
Előadó: Dr. Mándi Tibor intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens, Politikatudományi Intézet 

A klasszikus és modern politikai filozófia című kurzus ezen alkalmával a következő kérdésekre keressük a válaszokat: Vajon melyek azok a gyakran kimondatlan filozófiai megfontolások, amelyek az egyetemek felvételi politikája mögött meghúzódnak? Milyen az igazságos felvételi rendszer? Mi köze van ennek az egyetemek társadalmi küldetéséhez, illetve az általuk kitűzött célokhoz? Mi az egyetem rendeltetése? A munkaerőpiac igényeinek kielégítése? A társadalmi mobilitás előmozdítása? Bizonyos értékek átadása? Ha esetleg az utóbbi, hogyan állapíthatjuk meg, hogy melyek ezek az értékek? Konkrétan: értékesebb-e Beethoven zenéje, mint a Rolling Stones? Azt nem ígérhetjük, hogy egyértelmű válaszokat adunk minden kérdésedre (ez ellenkezne a filozófia természetével), de azt igen, hogy legalábbis alkalom adódik összehasonlítani Beethovent a Rolling Stones-szal.

Helyszín: B épület, II. tanterem (Kecskeméti utca 10-12., 1 ½ emelet 112.)
Választási rendszer az USA-ban
Előadó: Dr. Róna Dániel óraadó, Politikatudományi Intézet

Az órán bemutatjuk az amerikai választások sajátosságait, külön kitérve az elnökválasztásra, a kongresszusi választásokra és az előválasztás intézményére. Szintén érinteni fogjuk a kampányfinanszírozás, lobbizás kérdéskörét, bemutatva azt, hogyan néz ki a demokrácia az USA-ban.  Az óra gyakorlatorientált lesz, arról lesz szó, hogy mit csinálnak a politikusok, a kampánymunkások, a választók, a donorok - illetve az előadó a saját (USA-ból származó) kampánytapasztalatait is meg fogja osztani a hallgatókkal.

Helyszín: B épület, I. tanterem (Kecskeméti utca 10-12., fszt.3.)

11.00–11.45:

Agrárszerződések, különös tekintettel a földhasználati szerződésekre
(csak 11.00 és 11.45 között!)
Előadó: Dr. Papik Orsolya egyetemi tanársegéd, Agrárjogi Tanszék

Az agrárjogi oktatás középpontjában a mezőgazdasági termékek, az élelmiszerek élőállítása és kereskedelme során érvényesülő szabályok vizsgálata, a mezőgazdasági ingatlanok forgalmi és használati viszonyainak elemzése, valamint az agrárhaszonvételi jogok gyakorlásának feltételei állnak. A bemutató óra keretein belül meg fogunk ismerkedni a földhasználati szerződések legfontosabb szabályaival, az agráringatlanok speciális természetével, az e körben érvényesülő közjogi korlátokkal.

Helyszín: A/1 gyakorló, földszint, ruhatár mellett nyíló folyosó

12.00–13.45:

Jogi alaptan
Előadó: Dr. Fekete Balázs egyetemi tanár, Jog- és Társadalomelméleti Tanszék

Az előadás célja, hogy a jogrendszerre vonatkozó legalapvetőbb dogmatikai fogalmakat rendszerezve bemutassa a hallgatóknak. A jogrendszer rendszerezettségére vonatkozó elképzelésekből kiindulva a jogág fogalmának és a közjog/magánjog elválasztásának segítségével vizsgálja a modern jog önstrukturálására vonatkozó elképzeléseket. Ezt követően a jogrendszer fogalmába kódolt hierarchia kérdésével foglalkozik, különös tekintettel a joglépcső elméletére és jogrendszer működésének egységességét biztosító elvekre. Az elődásás zárásként a joghézag kérdését is megvizsgálja.

Helyszín: Fayer Auditórium (VI-os tanterem), 1 ½ emelet 203.
Joghatóság – immunitás (nemzetközi jog)
Előadó: Dr. Kajtár Gábor habilitált egyetemi docens

A nemzetközi jog a szuverén államok egymás közötti viszonyait szabályozza békeidőben és fegyveres konfliktusok során egyaránt. A joghatóság előadás azt mutatja be, hogy a 21. században az államok hogyan tudnak választ adni korunk államhatárokat átívelő szabályozási kihívásaira, legyen az a nemzetközi terrorizmus vagy egy határon átnyúló környezeti károkozás. Az immunitás az érem másik oldalaként a joghatóság alóli mentességek eseteit fogja át, azaz az olyan helyzeteket, amelyekben az államoknak elvileg lenne joghatósága eljárni, de az érintett jogalany (például államfő, kormányfő, külügyminiszter vagy nagykövet) speciális státusára tekintettel ez eljárási akadályba ütközik.

Helyszín: Nagy Ernő auditórium (VII-es tanterem), 1 ½ emelet 305.
A külföldi beruházások védelmének jogi keretei (Nemzetközi magánjog és európai gazdasági jog)
Előadó: Dr. Erdős István adjunktus

Napjainkban egy meglehetősen globalizált világban élünk. Bár az utóbbi évek eseményei számos tekintetben rámutattak, hogy milyen kihívásokat is tartogat e globalizáció, a nemzeti gazdaságok jobban integrálódtak, mint korábban bármikor. A gazdasági együttműködés egyik különösen izgalmas területe a külföldi beruházások szabályozása, és a külföldi beruházások és beruházók jogi védelme. Miért kell/lehet védeni a külföldi beruházásokat? Miként alakul e védelem jogi keretrendszere? Milyen védelmi sztenderdekre hivatkozhatnak a beruházók, ha valamilyen sérelem, kár éri őket? Hova fordulhatnak, ha felmerül valamilyen jogvitájuk a beruházás helye szerinti állammal szemben? Hogyan, miként érvényesíthet a beruházás helye szerinti állam például környezetvédelmi, közegészségügyi szempontokat a beruházók tevékenységével kapcsolatban? A külföldi beruházások ösztönzését és védelmét szolgáló jogi keretek áttekintése során – többek között – ezekre a kérdésekre is keresi a válaszokat az előadás.

Helyszín: A/1 gyakorló, földszint, ruhatár mellett nyíló folyosó

Regisztráció nem szükséges, a résztvevők iskolalátogatási igazolást kapnak.