Nyílt napok 2012

Bemutatkozik az ELTE ÁJKELTE. Megéri

November 16-án a politológus, november 23-án jogász nyílt nap lesz a Karon. A jogász nyílt nap programját idén meghívott szervezetek bemutatkozása kíséri az Egyetem téri épület előcsarnokában.

Programok

NOVEMBER 16. péntek 10 óra
POLITIKA- ÉS IGAZGATÁSTUDOMÁNYI NAP

 •   9.00 Kapunyitás
 • 10.00 Általános felvételi tájékoztató a Felvételi Iroda előadásában
 • 10.15 Levelező tagozatos BA képzések bemutatkozása
  • igazságügyi igazgatási alapszak
  • társadalombiztosítási és munkaügyi igazgatási alapszak
 • 10.30 Politológus képzések (BA, MA) bemutatása Pesti Sándor intézetigazgató előadásában
 • 10.50 Hallgatói önkormányzat bemutatkozása
 • 11.00 Szünet
 • 11.20 Arató Krisztina intézetigazgató-helyettes bemutató előadása az Európai Unió válságáról politológus szemszögből
 • 12.00 A nyílt nap lezárása

A nyílt napon történő részvételi szándékot kérjük az alábbi címen (nyiltnap@ajk.elte.hu) szíveskedjenek jelezni, megadva, hogy melyik nyílt napon kívánnak jelen lenni, mely szakok iránt érdeklődnek elsősorban, illetve kérjük szíves nyilatkozatukat, amennyiben a későbbiekben a Kar által hirdetett, a felvételizőket is érintő, illetve érdeklő eseményekről egyetemi hírlevél formájában értesítést nem kívánnak kapni.

NOVEMBER 23. péntek 10 óra
JOGÁSZ NYÍLT NAP

 •   9.00 Kapunyitás
 • 10.00 Király Miklós dékán előadása a jogászképzés jövőjéről
 • 10.40 Szünet
 • 11.00 Szakos tájékoztatók:
  • Kriminológia mesterszak
  • European and International Business Law LL.M mesterszak
 • 11.30 Tudnivalók a felvételi eljárásról, illetve a HÖK tájékoztatója
 • 12.00 Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE rektorának bemutató előadása büntetőjog-történeti témakörben
 • 13.00 A nyílt nap lezárása

Kísérőprogramok, szervezetek bemutatkozása 9–13 óra között az Egyetem téri épület előcsarnokában:

 • ELTE Eötvös Kiadó 
   
 • Erasmus program
  Az ERASMUS egy európai diákcsere program, mely külföldi tanulmányutak (5 hónap) és szakmai gyakorlatok (3-5 hónap) folytatásához nyújt ösztöndíj támogatást.
  Az ELTE Jogi Karán évente több mint 160 fogadó helyet hirdetünk meg, Erasmus ösztöndíjat 100-120, tanulmányi részképzésben vagy szakmai gyakorlaton résztvevő hallgató számára tudunk biztosítani.
  Bővebb információ az alábbi honlapokon, illetve az ELTE ÁJK nyílt nap folyamán (november 23-án) a „Külföldi tanulmányutak” standon.
  www.ajk.elte.hu/erasmus_partner (ERASMUS Partneregyetemek 2012)
  www.ajk.elte.hu/erasmus
  www.elte.hu/erasmus/program

   
 • Bibó István Szakkollégium
  Az ELTE Jogász Társadalomtudományi Szakkollégiumot, későbbi nevén az ELTE Bibó István Szakkollégiumot 1983-ban hozták létre joghallgatók Budapesten az angol college-rendszer mintájára. A Szakkollégium hazánkban mindmáig egyedüliként foglalkozik jogász és politológus hallgatók kollégiumi keretek között történő szakmai képzésével, és a kezdetektől fogva jelentős szerepet játszik az ún. szakkollégiumi mozgalomban is. A Szakkollégium a Szakkollégiumi Charta tagja.
  A Szakkollégium célja, hogy a tömegessé vált jogászképzésben az egyetemi követelményekhez és képzéshez képest többletlehetőségeket és -tudást nyújtson hallgatóiknak, és a szakkollégistákból felkészült, a szakma és a munkaerőpiac elvárásainak és kihívásainak megfelelni képes ifjú jogászokat és politológusokat képezzen az egyetemi és a szakkollégiumi éveik alatt. Ezen célkitűzéseink fogalmazódnak meg a Szakkollégium működését meghatározó alapelvekben is: szakmaiság, tájékozottság, önállóság, kezdeményezés, felelősség, önkormányzatiság, nyilvánosság, egyenlőség és közösségiség.
  A fenti alapelvek által vezérelve a közösség minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíti tagjai tudásának bővítését, továbbá arra törekszik, hogy a diákjaiból művelt, tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű, szociálisan érzékeny emberek legyenek. Mindez azonban megköveteli a szakkollégistáktól, hogy tanulmányaikat felelősségteljesen és szakkollégistához méltó módon teljesítsék, illetve a Szakkollégium szakmai munkájában és képzési rendszerében aktívan részt vegyenek. A Szakkollégiumban eltöltött évek a vezetés és az oktatók reményei szerint egyben gazdagítják a tagok egyéniségét, fejlesztik az önálló gondolkodás, a kezdeményezőkészség és a felelősségvállalás szellemét.
   
 • Kari Moot Court csapatok
  Philip C. Jessup nemzetközi Perbeszédverseny
  A Phillip C. Jessup Moot Court a világ legrégebbi és legnagyobb perbeszédversenye, amelyen az ELTE ÁJK diákjai a Nemzetközi Jogi Tanszék felkészítésében több mint húsz éve képviselik egyetemünket és egyben Magyarországot. A verseny egy fiktív nemzetközi jogeset megoldásából áll, amelynek során a világ legjobb egyetemei egy írásbeli és egy szóbeli fordulón mérik össze tudásukat egy három fős, a hágai Nemzetközi Bíróságot szimuláló testület előtt. A nemzetközi döntőt minden évben Washington DC-ben rendezik meg, amelyen a világ mintegy 100 országának 120 csapata mérkőzik meg egymással.
  A 2012. évi döntőn az ELTE-t és egyben Magyarországot képviselő csapat (Czesznak Mihály, Horváth Valéria, Sulyok Katalin és Szigeti Flóra;, coachok: dr. Beke Martos Anna ügyvédjelölt és dr. Kajtár Gábor egyetemi oktató) az írásbeli részen az előkelőnek számító 22. helyen végzett. Ez az európai csapatok közötti egyúttal a 2. helyezést is jelentette, megelőzve ezzel például Leiden, Utrecht, Oxford, a King’s College London, a Sorbonne és Heidelberg csapatát. A döntő szóbeli részében Kína, Hawaii, az Egyesült Arab Emirátusok majd Utrecht csapatával mérkőzött meg eredményesen az ELTE csapata.
  The European Law Moot Court Competition
  Szeretnél az ELTE-vel külföldre utazni? Szeretnéd ország-világ előtt megmutatni, hogy mennyire ismered az Európai Unió jogát? Szeretnéd a világ más tájairól érkezett egyetemistákkal összemérni tudásod Európa legrangosabb perbeszédmondó versenyén? Szeretnél a megmérettetés után a volt vetélytársakkal együtt bulizni? Ha igen, akkor jelentkezz az ELMC perbeszédmondó versenyre!
  A perbeszédmondó verseny egy valódi pert szimulál, így már az egyetem alatt kipróbálhatod milyen ügyvédként, jogászként egy peren dolgozni, megoldani egy problémát és utána az Európai Bíróság előtt megtárgyalni és megvédeni az ügyet.
  Willem C. Vis Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Perbeszédversenyek
  A Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court (Bécs) és a Willem C. Vis EAST International Commercial Arbitration Moot Court (Hongkong) a világ két legrégebbi és legnagyobb – idén több mint 280 egyetem részvételével megrendezett – nemzetközi kereskedelmi jogi perbeszédversenye, amelyen az ELTE ÁJK hallgatói a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék felkészítésében idén pont húsz éve képviselik egyetemünket. A verseny végigköveti a választottbírósági vitarendezés minden mozzanatát, kezdve a tényállás felderítésétől az írásbeli beadványok elkészítésén keresztül egészen a szóbeli perbeszédek előadásáig és megvédéséig. A verseny szóbeli fordulója minden évben Bécsben és – a testvérverseny esetében – Hongkongban kerül megrendezésre. A szóbeli fordulóra történő felkészülés során a csapatok rendszerint részt vesznek felkészítő versenyeken, többek között például Prágában és Sanghajban. Továbbá mi is rendszeresen megrendezzük saját felkészülést segítő versenyünket, melyre szintén a világ különböző részeiről érkeznek csapatok. 2012-ben többek között Lengyelországból, Oroszországból, Finnországból, Koreából, Hongkongból, Indiából, Brazíliából és az Amerikai Egyesült Államokból fogadtunk versenyzőket.
  A 2011/2012-es tanévben a csapatunk (Fischer Ádám Szabolcs, Németh Bernadett és Wolf Szandra Júlia) a prágai Károly Egyetem szervezte felkészítő versenyen a részt vevő 12 csapatból csapatszinten, - túl azon, hogy a legjobb közép-európai csapatként végzett -  második helyezést ért el, egyéniben pedig elhozta a legjobb szónok díjat. Kínában, a 2nd Moot Shanghai versenyen a 24 csapatból sikerült a legjobb nyolc közé jutni, valamint Hongkongban az induló 90 csapatból az előkelő 33. helyezést sikerült elérni.
  International Chamber of Commerce Mediation Competition
  A párizsi székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Kamara alapításától kezdődően a konfliktusok békés megoldásának elősegítésére törekszik, egyrészt a Kamara mellett működő Választottbíróság, másrészt pedig a Mediációs Központ révén. 2013-ban nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő mediációs verseny célja – a világ minden pontjáró nevező egyetemisták megmérettetése mellett - az alternatív vitarendezés gyakorlatának bemutatása és terjesztése is, hiszen az idő- és pénzkímélő, a viták piaci szempontú megoldását elősegítő alternatív eljárások egyre nagyobb szerepet kapnak a gazdasági kapcsolatokban, sokszor megelőzve a peres eljárást.
  Ennek megfelelően a versenyen szereplő konkrét esetek is a nemzetközi kereskedelmi környezetben előforduló jogvitákra épülnek. A verseny betekintést enged a nemzetközi mediációs eljárásba, az azok során alkalmazott technikákba és szokásokba. Az angol nyelven zajló verseny során a versenyzők mediációs tárgyalásokat szimulálnak professzionális mediátorok segítségével.
  Az előre elküldött eseteket a csapatok tárgyalási pozíciójuknak megfelelően dolgozzák ki, majd a tárgyalás során a csapat egyik tagja az ügyfél, másik tagja pedig a jogi képviselő szerepében adja elő saját álláspontját. A magyar jogi gondolkodástól talán kissé idegen mediáció során a felek megegyezési szándékkal, de ellentétes érdekekkel és létező jogi konfliktussal érkeznek a tárgyalás helyszínéül szolgáló terembe, ahol azután az ellenérdekű csapattal kell a felmerült problémákat egy mediációs eljárás keretében kezelni.
  A verseny a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara székhelyén Párizsban kerül megrendezésre, ahol 66 egyetem csapata több mint 30 országból versenyzik, 140 professzionális mediátor közreműködésével. Az ELTE csapat tagjai 2012-ben: Bakonyi Veronika, Baranya Dániel, Koller Kármen Csenge, Nagy Péter Dávid, coach: Szigeti Flóra.
  Bár az ELTE ÁJK hallgatói 2012-ben – mint első magyar csapat a verseny történetében – úttörő feladatot láttak el, magukénak tudhatnak több részben vagy egészben nyertes tárgyalást is. A bírák számára emellett lehetőség nyílt különböző kategóriákban az általuk legjobbnak vélt csapatok jelölésére. Az összesen kilenc kategóriából a magyar csapat több tárgyalás alkalmával is számos esetben kapott maximális pontszámú jelölést, többek között a Best Creative Solution Generation, a Best Interaction with the Other Team és a Best Use of Mediator kategóriákban. A verseny rendkívül speciális körülmények között zajlik, így az általános kommunikációs és tárgyalási eszközök, technikák ismerete és rutinos használata mellett folyamatosan ügyelni kell a szabályzat által megállapított, a zsűri által pontozható momentumokra. Így például nagyon fontos, hogy a csapatmunka az egyes tárgyalásokon a nézők és a zsűri felé is látszódjon: a tárgyaló fél és képviselője közötti kommunikáció lényegi eleme az egyes tárgyalásoknak, de a mediátor felek általi bevonása is ugyanígy pontot ér. Az esetek komplex, üzleti jellege megköveteli, hogy a csapattagok szükség esetén félre tudják tenni a jogi gondolkodást, és kreatív megoldásokkal - az érdekek átlátása, a stratégia kidolgozása és az igények képviselete mellett - a tárgyalást előremozdítsák, annak konstruktív és hangsúlyos résztvevői legyenek. A versenyen való részvétel sikerének záloga nem is annyira a megegyezés elérése, sokkal inkább az érdekek sikeres érvényesítése.
  2012-től az ELTE ÁJK hallgatóinak felkészítése a Kriminológiai Tanszéken dr. Inzelt Éva egyetemi tanársegéd vezetésével történik.
   
 • Hallgatói Önkormányzat
  A Hallgatói Önkormányzat a felsőoktatási intézmény önkormányzatának részeként működik. A hallgatói önkormányzatnak tagja lehet a felsőoktatási intézmény minden beiratkozott hallgatója, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi, így természetesen Te is, függetlenül attól, hogy nappalin, estin vagy levelezőn tanulsz. A hallgatói önkormányzat tisztségviselőit és képviselőit a hallgatók választják meg, ennek során minden hallgató választó, illetve választható.
  A felsőoktatási intézmények Szabályzatukban határozzák meg azokat az ügyeket, amelyekben a hallgatói önkormányzat dönt, amelyekben egyetértése szükséges, illetőleg amelyekben véleményének kikérése kötelező. Például az ELTE SZMSZ-e szerint a tanulmányi és vizsgarend szabályozásához a hallgatói önkormányzat egyetértése szükséges. A HÖK igazi súlyát a felsőoktatási törvény azzal biztosítja, hogy előírja: a Szenátus tagjainak legalább egynegyedét, de legfeljebb egyharmadát a hallgatók képviselői alkotják. Ez lényegében azt jelenti, hogy a hallgatók szavazatai nélkül a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatot módosítani nem lehet.
  A HÖK a hallgatók érdekeinek képviselete, és tanulmányi ügyeinek segítése mellett hangsúlyt fektet a kari sport, és kulturális élet szervezésére is. A tanulással töltött hétköznapok utáni kikapcsolódásért pedig a hamisíthatatlan ÁJK-s kari bulik felelnek.
   
 • Felvételi Előkészítő Bizottság
  Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1968 óta működő önkéntes diákszervezet elsődleges célja az emelt- és középszinten érettségizni kívánó diákok történelem és magyar irodalom tárgyakból történő felkészítése. A FEB oktatói az ÁJK hallgatói közül kerülnek ki, akik szakmai-, és közösségi tevékenységükért semmilyen díjazásban nem részesülnek, tehát a társadalmi munkában való részvétel kizárólag belső, személyes motivációból fakad.
  A szervezet tanítványait többéves hírneve, hagyományos és elektronikus média útján, valamint a budapesti középiskolákban folytatott személyes jelenlétet igénylő promócióval „toborozza”, ennek megfelelően a tanítványok létszáma évi 70- 110 között mozog.
  Az oktatás kereteit a minden hétköznap 16 órától 19 óráig, valamint szombatonként 10 órától 17 óráig megrendezésre kerülő magyar és történelem szemináriumok jelentik. Ezen kiscsoportos (10-15 fős), interaktív foglalkozásokon cél a középiskolában elsajátított, nemzeti tanterv szerinti törzsanyag strukturálása a leghangsúlyosabb részek alapos átismétlésével. Emellett levelező tanfolyamok is indulnak.
  A FEB fontos profilja emellett a minden év tavaszán megrendezésre kerülő Tavaszi Tábor, ahol egyhetes felkészítés keretében kerülnek kidolgozásra személyre szabottan az adott év érettségi tételei.
  Ugyancsak állandó programként lépett a FEB arculatába a 2010 óta létező „Jogázz velünk!” című interaktív jogi alapozó kurzus, amely tanfolyam során a jelentkezők megismerkedhetnek a jog különböző területeivel könnyen érthető formában, számos jogesettel illusztrálva.
   
 • Instruktori Kör
  Az ELTE ÁJK-n működödő Instruktori Kör az egyetem egyik legnagyobb és legdinamikusabb hallgatói szervezete. Aktív tagjainak a száma 70-80 főre is tehető és bátran mondható, hogy azt a rendszert, amit valaha mentorrendszerként aposztrofáltak, a kör egy átfontoltabb és koncepciózusabb formában vitte tovább. Feladataik között szerepel, hogy az újonnan felvételizetteket segítsék eligazodni az egyetem útvesztőiben, segítsenek nekik szakmai és privát szinten valamint igyekezzenek közösségeket kovácsolni.
  De ezeken a feladatokon túl a kör úttörő szerepet tölt be az egyetemen a karitatív akciók tekintetében is, így tavasszal tartják a sütiBÁR-t, a tavaszi nagytakarIKás-t, ősszel az italPULT-ot és télen pedig a kör legnagyobb akcióját, az egyetemeken is átívelő palacsinatBISZTRÓ-t. Mindemellett komoly hangsúlyt fektetnek a szakmai, közéleti vagy éppenséggel kulturális programokra, így egész éves programtervezetükben a buliktól kezdve a drogprevencióig minden megtalálható, ugyanakkor a kör szervezi az egyetem legnagyobb börzéjét, a hagyományos Tankönyvbörzét ősszel! És, hogy hogy lehet ide bejutni? Juss be az egyetemre, légy túl az első vizsgaidőszakon és, ha ez megvolt, tavasszal add be a jelentkezésedet!

ELTE ÁJK Instruktori Kör – pörgesd meg!

A nyílt napon történő részvételi szándékot kérjük az alábbi címen (nyiltnap@ajk.elte.hu) szíveskedjenek jelezni, megadva, hogy melyik nyílt napon kívánnak jelen lenni, mely szakok iránt érdeklődnek elsősorban, illetve kérjük szíves nyilatkozatukat, amennyiben a későbbiekben a Kar által hirdetett, a felvételizőket is érintő, illetve érdeklő eseményekről egyetemi hírlevél formájában értesítést nem kívánnak kapni.

2012.10.17.