Online kari nyílt nap

Online kari nyílt nap
01/29

2021. január 29. 09:00 - 13:00

online

01/29

2021. január 29. 09:00 - 13:00

online


2021. január 29-én nyílt napra várjuk az ELTE ÁJK képzései iránt érdeklődőket. Gyere el hozzánk, és tedd fel kérdéseidet, vegyél részt programjainkon, ismerkedj meg mindazzal, ami rád vár nálunk!

Töltsd el nálunk ezt a délelőttöt, használd ki azt a rengeteg lehetőséget, amelyet programjaink biztosítanak. Élő chatszoba, változatos témájú beszélgetések várnak, örömmel válaszolunk mindenre, amit a felvételiről, tanulmányokról, képzéseinkről és az egyetemi életről tudni szeretnél. Programjaink a Zoom felületén zajlanak, a linkeket hamarosan elérhetővé tesszük. A résztvevők iskolalátogatási igazolást kapnak, az erre vonatkozó kérést a felvi@ajk.elte.hu e-mail-címre kérünk beküldeni, László Orsolya részére. A programokhoz tartozó csatlakozási linkeket folyamatosan töltjük fel. A programokra regisztráció nem szükséges.

Bemutatkozó videók, mintaórák
A felvételi beadási határidejének közeledtével szeretnénk videós kóstolót is adni az intézményünk iránt érdeklődőknek. A különböző területeken tevékenykedő közösségek filmjeit végignézve ráérezhetsz arra a színes világra, amely Téged is vár az ELTE ÁJK falai között!

Élő chatszoba

10:00–13:00 ELTE ÁJK kérdezz-felelek!

A rendezvény teljes időtartama alatt várunk, élő chatben kérdezhetsz tőlünk a felvételivel, tanulmányokkal, egyetemi élettel, hallgatói szervezetekkel, programokkal és minden olyan dologgal kapcsolatosan, ami felmerült benned a felvételid, egyetemi tanulmányaid kapcsán. Gyere, és tudj meg mindent rólunk!

Akik a chatszobában várnak:  László Orsolya, a Felvételi Iroda munkatársa, valamint Karunk jelenlegi jogász- és politológushallgatói.

Beszélgetések, interaktív programok

9.00

Miért az ELTE ÁJK?

Sonnevend Pál tanszékvezető egyetemi tanár, dékán

Az előadásban arról lesz szó, mitől egyedi intézményünk a jogászképzés területén, és mire számíthat az, aki felvételt nyer az ELTE Állam- és Jogtudományi Karra. Szó lesz arról a rengeteg lehetőségről, amely hallgatóink rendelkezésére áll ahhoz, hogy tanulmányaikat egy változatos, élményekkel teli környezetben végezhessék.

9.30

Az ELTE ÁJK hallgatói szemmel

Pásztor Csaba, az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzatának elnöke

Az előadás során szó lesz a leendő hallgatók tanulmányok mellett nyitva álló lehetőségeiről. A HÖK működésén túl hallhattok a kollégiumi rendszerről és a különböző ösztöndíj-lehetőségekről, Karunk diákéletét aktívan formáló szakkollégiumokról, diákszervezetekről és tudományos diákkörökről, külföldi lehetőségekről, valamint megannyi más, a mindennapokban releváns dologról.

10.00 órától párhuzamosan

Kerekasztal-beszélgetés a jogászi hivatásrendekről

A jogászi hivatás három képviselőjével beszélgetünk személyes életútjukról, és megtudhatjuk, miért választották ezt a pályát. Megismerkedünk a bírói, ügyészi és ügyvédi munka sajátosságaival, és azokkal a készségekkel, amelyek az adott hivatás gyakorlásához szükségesek. Elhangzanak jótanácsok a pályaválasztással, karrierutakkal kapcsolatosan. Vendégeink megosztják velünk tapasztalataikat, és beszélnek hivatásuk szépségeiről és nehézségeiről is.

Résztvevők:
Gass István ügyvéd, Oppenheim Ügyvédi Iroda
Tóth Zsanett mb. főosztályvezető-helyettes ügyész, Legfőbb Ügyészség
Vaskuti András bíró, Kúria
Mindhárman az ELTE ÁJK oktatói.
A beszélgetést Rácz Anna vezeti.


Politikatudományi képzések az ELTE ÁJK-n – Választások és hatalomváltás az Egyesült Államokban

A beszélgetés témája a közelmúltban lezajlott amerikai választások, Joe Biden győzelmének, illetve Donald Trump vereségének okai, a Trump-korszak értékelése és a hivatalba lépő Biden-kormányzattól várható változások. A beszélgetés előtt röviden bemutatjuk a Kar alap-, illetve mesterszakos politikatudományi képzéseit, és válaszolunk az érdeklődők kérdéseire.

Résztvevők:
Arató Krisztina egyetemi tanár
Lakatos Júla, nemzetközi igazgató, Méltányosság Politikaelemző Központ, PhD-hallgató
Mándi Tibor, egyetemi docens
A beszélgetést Sárkány Soma, III. éves hallgató vezeti.

11:00 órától párhuzamosan

Elsős leszel nálunk? Neked is segít a Mentorprogram!

Találkozó az ELTE ÁJK elsőéveseit segítő mentorokkal, akik megismertetik az érdeklődőket azzal, hogy miben is tud támogatást nyújtani a frissen felvett hallgatóknak az oktató- és diákmentorokból álló közösség. Megtudhatod, hogy miből áll egy mentorált év, és azt is, hogy mit várhatsz a szeptemberi Orientációs Napoktól.

Résztvevők: 
Képessy Imre társelnök, egyetemi tanársegéd
Rigó Balázs egyetemi tanársegéd
Szabó András PhD-hallgató
Illés Kristóf PhD-hallgató, akik az ELTE ÁJK mentorai


Hogyan mozogjunk otthonosan nemzetközi környezetben jogi tanulmányaink alatt?

Külföldi tantermek, nemzetközi munkahelyek, izgalmas perbeszédversenyek világába kalauzoljuk el az érdeklődőket meghívott vendégeink segítségével.

Résztvevők:
Bazánth Barbara PhD-hallgató
Bedő Renáta PhD-hallgató
Czabán Samu PhD-hallgató
A programot Szabó Brigitta, az ELTE ÁJK Nemzetközi Irodájának vezetője moderálja.


Mit tanul egy kriminológushallgató? Hol helyezkedhetünk el kriminológusdiplomával?

Az érdeklődők megismerkedhetnek a kriminológia mesterképzéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókkal, valamint a kriminológiával mint a bűnözéssel foglalkozó tudománnyal. Habár magánemberként határozott véleményünk lehet a bűnözés okairól vagy a bűnözés helyzetéről, azonban bizonyos kérdések újra és újra felvetődhetnek: Mi a bűncselekmény? Ki a bűnöző? Aki bűncselekményt követ el, élete végéig bűnöző marad? Milyen reakciókat válthatnak ki különböző bűncselekmények? Egy játékos, interaktív kvíz kitöltésére invitáljuk a résztvevőket, ahol körbejárjuk a fenti kérdéseket, valamint beszélgetünk devianciákról, bűnözési helyzetről és az ezekkel kapcsolatos tévhitekről.

Résztvevők:
Lévay Miklós szakfelelős, egyetemi tanár
Molnár Anna PhD-hallgató
Zséli Tímea PhD-hallgató


Egyetemista leszek! – Középiskolából az ELTE ÁJK-ra

ÚJ IDŐPONT: 11:00

A Karunk pszichológusa által vezetett workshopon a résztvevőknek fontos témák mentén lesz lehetőségük kérdezni és beszélgetni hallgatóinkkal. Miben változik meg az élet a jogi vagy politológus tanulmányok megkezdésével? Hogyan találkoznak a várakozások a valósággal az Állam- és Jogtudományi Karon? Hogyan lehet a követelményeket teljesíteni? Hogyan érinti a hallgatókat az online egyetemi élet? Költözni vagy sem? Távol menni a családtól vagy közel maradni? Szabadság ez vagy inkább szorongás? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ ezen az interaktív workshopon első és másodéves hallgatók közreműködésével, akik személyes tapasztalataikat osztják meg arról, hogyan változott meg az életük az egyetemi léttel, milyen kihívások és meglepetések fogadták itt őket.

Résztvevők:
Handa Orsolya, az ELTE ÁJK pszichológusa
Püspök Kata, Jármi Napsugár, Sudár Richárd joghallgatók

12:00

Egyedi tanterv, korszerű jogi oktatás – minden, amit az ELTE ÁJK jogász tantervének sajátosságairól tudni érdemes

Az ELTE ÁJK jogász tanterve néhány éve jelentős változásokon ment keresztül. Mi változott, hogyan érinti ez az újonnan felvételiző hallgatókat, és melyek azok a specialitások, amelyeket ez a tantervi háló biztosít? A résztvevők számára is nyitott a lehetőség, hogy feltegyék kérdéseiket a témában.

Résztvevők:
Somssich Réka tanulmányi és oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes
Fekete Balázs habilitált egyetemi docens
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán habil. egyetemi docens
A beszélgetést Rácz Anna vezeti.

13:00

Mennyibe kerül a felsőoktatás? Kiadások és bevételek a felsőoktatásban

A rövid előadásban szót ejtünk a felsőoktatás költségeiről és bevételeiről. Milyen kiadásaid és bevételeid vannak egyetemistaként. Mennyit költ egy hallgató egy hónapban. Milyen ösztöndíjak léteznek. Érdemes-e Diákhitelt felvenned?

Nagy Zoltán, a Diákhitel Központ felsőoktatási szakértője

Mintaórák

Római jog

A tulajdonjog védelme

Az ókori Róma polgárai a tulajdonukban álló dolgokkal megtehették mindazt, ami a ma hatályos jog szerint a tulajdonos jogában áll. A tulajdonos védelmére szolgáló eljárások azonban jelentősen különböztek a tulajdonvédelem mai eszközeitől. Az előadásból kiderül, hogy a dolgától megfosztott római polgár mikor kaphatta vissza a dolgát természetben, és mikor kellett annak pénzbeli értékével megelégednie. Szó esik arról is, milyen jogsegélyeket vehetett igénybe akkor, ha valaki zavarta a tulajdona élvezetében, például azzal, hogy építkezésbe kezdett a szomszédos telken. Megtudhatjuk azt is, mi történt abban az esetben, ha egy itáliai telket kétszer adtak el, tehát két vevő versengett egy dologért,de még egyikük sem volt tulajdonos.
Megtekintés

Büntetőjog

A büntetőjogi jogkövetkezmények rendszere. Büntetések, intézkedések, a hatályos szankciórendszer főbb vonásai

A felvételen Dr. Ambrus István egyetemi docens a Büntetőjog 3. bevezető előadásában olyan alapvetésekről beszél, mint a büntetés, a szankció és a jogkövetkezmény fogalma, egymáshoz való viszonyuk, valamint a szankciórendszer általános sajátosságai.
Megtekintés

Alkotmányjog

Az alkotmány fogalma

Az előadás bemutatja az alkotmány fogalmát, sajátosságait, az alkotmányok típusait és az alapvető alkotmányozási technikákat. Részletesen tárgyalja az alkotmányok módosításának és védelmének kérdéseit, külön kitérve az alkotmányok stabilitásának és rugalmasságának problémájára.
Megtekintés


Jogalkotás, jogforrások

Az előadás áttekintést ad a jogforrási rendszerről, azon szabályok összességéről, amelyek meghatározzák a társadalmi viszonyokat. Külön hangsúlyt kap a jogi normák alkotmányhoz és az abban foglalt követelményekhez történő kapcsolódása, valamint a törvények, a rendeletek és a bírói jog sajátosságai.
Megtekintés

Magyar állam- és jogtörténet

A reformirányzatok a büntetőjogban – a századforduló jogalkotási újdonságai

Az előadás azokat a kihívásokat mutatja be, amelyek a büntetőjogot a 19. század folyamán érték; továbbá végigvezeti a nézőt azon az úton, amelynek eredményeként az ún. reformiskolák képviselőinek forradalmian új gondolatai alapvetően megváltoztatták meg nemcsak a bűnelkövetőkről alkotott képet, de elgondolásaik mélyreható változásokat hoztak a büntetési rendszerbe is.
Megtekintés

Jogi alaptan

Jogösszehasonlítás és a világ jogrendszerei

Ki lehet-e lépni tudományos értelemben a nemzeti jog keretei közül? Mi az a jogösszehasonlítás egyáltalán? Van-e a világnak jogi térképe? Hogyan lehet a látszólag nagyon különböző jogrendszereket csoportosítani? Hogyan kötheti össze a jogállamiság az angol Common Law és kontinentális jogrendszereket?
Megtekintés

Nemzetközi jog

Nemzetközi környezetvédelmi jog

Napjainkban már nem kérdéses, hogy az emberiség életmódjával a Föld és a természeti rendszerek alapvető működését is képes befolyásolni, sokszor próbára téve azok hosszú távú fennmaradását, működőképességét. A fenntartható fejlődés fogalmáról talán sokan hallottak már, de vajon mi annak a pontos jogi tartalma? Milyen jogi lépéseket tesznek az államok az ózonréteg, a biológiai sokféleség megőrzésére és a környezeti kockázatok kezelésére? És vajon sikeresek-e ezek a törekvések? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az alábbi részlet abból az előadásból, amely a Nemzetközi jog tantárgy első félévében hangzott el.
Megtekintés

Európai Unió gazdasági joga

Az áruk szabad mozgása. Mennyiségi korlátozások és azokkal azonos hatású intézkedések

Az áruk szabad mozgása az Európai Unió egyik alapelve. Az alábbi előadás azt mutatja be, hogy hogyan valósul meg az áruk szabad áramlása a gyakorlatban, milyen esetekben korlátozhatják a tagállamok egy termék behozatalát, mi volt az olasz tésztaháború alapja és hogy szabályozható-e, hogy mennyi vitamint tartalmazzon egy müzlis szelet.
Megtekintés