Óriási érdeklődés mellett zajlott a Kar Nyílt Napja

2022.11.16.
Óriási érdeklődés mellett zajlott a Kar Nyílt Napja
Több mint nyolcszázan látogattak el az ELTE ÁJK Nyílt napjára. Az érdeklődők szakos tájékoztató előadásokon, interaktív programokon, kerekasztal-beszélgetéseken és mintaórákon vehettek részt.

Sonnevend Pál, az ÁJK dékánja a jogász szakot érintő előadásában a Kar hazai és nemzetközi rangsorokban betöltött szerepéről, a perbeszédversenyeken és hazai tudományos versenyeken elért előkelő hallgatói helyezések tükrében is beszélt az intézményről. Tájékoztatást adott a sokrétű tehetséggondozási formákról és azon ösztöndíj-lehetőségekről is, amelyek a hallgatók tanulmányainak finanszírozásában segítenek. Somssich Réka oktatási és tanulmányi ügyekért felelős dékánhelyettes a felvételi eljárással kapcsolatosan tájékoztatta a résztvevőket, Nagymihály Levente, a Hallgatói Önkormányzat elnöke pedig a Karon a frissen felvetteket váró, sokszínű lehetőségekről adott tájékoztatást.

A politológia szakról Arató Krisztina intézetigazgató, Balázs László, a HÖK politológus ügyekért felelős alelnöke és politológus hallgatói szervezetek képviselői tájékoztatták a diákokat. A kriminológia szak iránt érdeklődők a képzési programról, a végzés utáni elhelyezkedési lehetőségekről, a kreditbeszámításról és a felvételi beszélgetés sajátosságairól is hallhattak Inzelt Éva adjunktustól, majd Fejes Ida PhD-hallgató tartott kedvcsináló beszámolót a kriminológus hallgatói létről. 

A jogász szak programjában két kerekasztal-beszélgetés szerepelt, ezek az ELTE ÁJK-n bevezetett jogász mintatanterv sajátosságairól, illetve jogászi karrierlehetőségekről, valamint a jogászi hivatásrendekről szóltak. Ezen kívül az érdeklődők a mintaórák széles palettájáról válogathattak, amelyek többek között érintették az összehasonlító jogtörténet, az alkotmánytörténet, a nemzetközi jog, a politológia, az agrárjog területét is.