OTDK csúcsteljesítmények elismerése

2021.12.09.
OTDK csúcsteljesítmények elismerése
Kitüntetésátadó ünnepségre került sor a Magyar Tudományos Akadémián 2021. november 24-én. Az esemény keretében díjazták azt a többszörösen kimagasló teljesítményt is, amelyet az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói, témavezetői értek el az idén áprilisban zajlott versenyen.

Az OTDT által alapított Pro Scientia Aranyérmet 1989 óta kétévente 45-50 (a jelenlegi szabályok szerint maximum 51) magyar fiatal kutató és művész kapja meg, akik egyetemi pályafutásuk során tudományos vagy művészeti munkájukkal (elsősorban az OTDK-n és OMDK-n) kiemelkedőt alkottak. Az Állam- és Jogtudományi Szekció történetében először fordult elő, hogy három hallgató is ebben a kitüntetésben részesült. 

Balázs Gergő joghallgató „Tiszta kezek, piszkos ügyek- a jogellenes magatartásra alapított keresetek a nemzetközi jogban” című dolgozatával első helyezést ért el a szekció nemzetközi szerződésekkel foglalkozó Nemzetközi Jogi Tagozatában. Dolgozata újszerű, átfogó tanulmány az angolszász jogokban gyökerező tiszta kezek elv elismerésével kapcsolatosan. Témavezetője Dr. Kajtár Gábor, Karunk Nemzetközi Jogi Tanszékének egyetemi docense, aki 2019-ben nyerte el az OTDT Mestertanár aranyérmét. Balázs Gergő átvehette Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosának különdíját is. 

Kárász Marcell István joghallgató „A normatív közigazgatási aktusokkal szembeni bírói jogvédelem lehetőségei a közigazgatási perrendtartás tükrében” című dolgozatával a Közigazgatási Jogi Tagozat 1 (általános rész) első helyezését nyerte el. Ebben részletesen elemezte, hogy a közigazgatási perrendtartás hogyan biztosítja a leggyakrabban alkalmazott normatív aktustípusokkal szembeni jogvédelmet. E körben részletesen vizsgálta az önkormányzati rendeletek, a köztestületi szabályzatok, a közintézeti szabályzatok, valamint a szabályozó hatóságok normatív soft-law rendelkezései feletti közigazgatási bírói kontroll lehetőségeit.

Kárász Marcell témavezetője Dr. Hoffman István, a Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének egyetemi tanára, aki az eseményen vehette át az OTDT Mestertanár kitüntetését. Ez az elismerés a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására szolgál, mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülését és ösztönzését célozza, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag-elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek. Dr. Hoffman István hallgatói 2011 óta szerepelnek eredményesen az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Az általa konzultált dolgozatok közül hat I. helyezést, egy II. helyezést, egy III. helyezést és egy különdíjat ért el. Ezen felül a Társadalomtudományi Szekcióban is eredménnyel versenyeznek a hallgatói.  

Szabó Patrik joghallgató „Az alkotmányos identitás koncepciója összehasonlító és kritikai perspektívában” című dolgozatával a bíróságok, bíráskodás témakörével foglalkozó Alkotmányjog 2 tagozatban ért el első helyezést. Dolgozatában az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének 2018 júniusában történt azon kiegészítésével foglalkozott, miszerint: „Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége.” Az elméleti alapok összefoglalása és az Európai Unió Bíróságának és az Európai Unióról szóló Szerződés legfontosabb döntéseinek bemutatása mellett ismertette a Német Szövetségi Alkotmánybíróság és a magyar Alkotmánybíróság vonatkozó gyakorlatát, és ezeket kritikai olvasat alá vetette. Ezen túlmenően megoldási javaslatokat is megfogalmazott. Témavezetői Dr. Kukorelli István, Karunk Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi tanára és Dr. Orbán Endre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegéde voltak.

Galéria

Galéria

0

/

0

0

/

0