Pályázat fiatal oktatók tudományos munkájának támogatására

2019.11.05.
Pályázat fiatal oktatók tudományos munkájának támogatására
A Kar vezetése a fiatal oktatók tudományos tevékenységének előmozdítása érdekében az erre a célra létrehozott pályázati alap felhasználására pályázatot hirdet.

A pályázati alap felhasználása

Külföldi konferenciákon való részvétel, valamint külföldi szakkönyvek beszerzése érdekében létrehozott alap felhasználható:

  • 2019/2020-as tanévben megrendezendő külföldi tudományos konferencián történő részvétel érdekében utazási költség, biztosítási díj, szállásdíj, számlával igazolt részvételi vagy regisztrációs díj előzetes viselése formájában történő támogatására;
  • 2019/2020-as tanévben egy megfelelő szakmai profilú egyetemi tanszéken, kutatóintézetben külföldi tanulmányút érdekében utazási költség, biztosítási díj, szállásdíj támogatására;
  • Külföldi szakkönyv beszerzésére, amelynek kizárólagos használati joga 2021. december 31-ig a nyertes pályázót illeti meg.

Pályázók köre, pályázat formai követelményei

Pályázók köre: a pályázat kiírása évében legfeljebb 45. életévüket betöltő egyetemi docensek, adjunktusok és tanársegédek.

Pályázati dokumentáció formája, tartalma: 

  • Formai követelmény: a pályázatokat egyénileg, papír alapon, írásban kell benyújtani.
  • Tartalmi követelmények, mellékletek:
    • támogatás céljának az elérendő eredményeket és vállalásokat bemutató szöveges, valamint a kért pályázati támogatás összegszerű ismertetése;
    • a várható elszámolási határidő megjelölése (a tényleges kiutazás, elszámolási dokumentáció benyújtása legkésőbb 2020. szeptember 30-ig történhet meg).

A tudományos konferencián, tanulmányúton történő részvételhez beszámolási kötelezettség kapcsolódik: a nyertes pályázónak a támogatás felhasználásáról szöveges beszámolót (maximum 5000 karakter terjedelemben) kell benyújtania a kiutazás/tanulmányút végét követő 15 napon belül.

Pályázati keretek és jogcímek

Külföldi tanulmányút és konferencia részvétel részben vagy teljes egészében történő megtérítése, személyenként legfeljebb 500.000 Ft, Európán kívüli helyszínre 700.000 Ft erejéig.

Külföldi szakkönyvek beszerzése személyenként legfeljebb 150.000 Ft erejéig, amely a Kari Könyvtár állományába kerül, a pályázó 2021. december 31-ig szóló kizárólagos könyvhasználati jogosultságával.

Pályázati benyújtása

A pályázati felhívás a kari honlapon kerül közzétételre a tanszékvezetők egyidejű értesítése mellett. 

Pályázati határidő: folyamatosan a pályázati alap kimerüléséig.

Benyújtás helye: Állam- és Jogtudományi Kar, Dékáni Hivatal.

Elbírálás várható határideje: a 2019. december 31-ig benyújtott pályázatokról 2020. január 31-ig, utána folyamatosan.

Bírálóbizottság tagjai: dékán, oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes, a Gazdasági Hivatal vezetője.

A nyertes pályázókat a Dékáni Hivatal értesíti, egyidejűleg gondoskodik az eredmény kari honlapon történő közzétételéről.