Pályázat MTA doktora cím támogatására

2023.07.18.
Pályázat MTA doktora cím támogatására
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara a Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos cím megszerzésének támogatása érdekében a 2023. évi kari költségvetésben erre a célra létrehozott pályázati alap felhasználására pályázatot hirdet.

A pályázat célja, hogy az ELTE ÁJK-n közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók MTA doktori pályázat elkészítését közvetlenül segítse, különösen a következő támogatási jogcímeken:

  • szakcikkek lektorálása,
  • Q1 besorolású tudományos folyóiratokban publikációs díj átvállalása,
  • kutatási asszisztens részére megbízási díj átvállalása (megbízási díj a ráfordított időtől függően, de legfeljebb bruttó havi 65.000 Ft erejéig),
  • külföldi tartózkodás támogatása egy megfelelő szakmai profilú intézménynél, különösen külföldi egyetemen vagy kutatóintézetben végzett kutatómunkára.

Pályázók köre, pályázat formai követelményei

Pályázók köre: az ELTE ÁJK habilitált egyetemi docensei, egyetemi tanárai, akik vállalják az MTA doktora tudományos cím megszerzésére irányuló eljárás megindítását legfeljebb öt éven belül, továbbá vállalják, hogy a cím megszerzését követően legalább öt évig fenntartják közalkalmazotti jogviszonyukat a karral.

Pályázati dokumentáció formája, tartalma:

1. Formai követelmény: a pályázatokat egyénileg, tudomanyszervezes@ajk.elte.hu email címre elektronikus formában kell benyújtani

2. Tartalmi követelmények, mellékletek:

  • rövid összefoglaló az MTA doktora cím megszerzésére irányuló pályázat állapotáról, a pályázattal összefüggő eddig elért kutatási eredmények – hazai és külföldi publikációk – bemutatása,
  • a kért támogatás jogcímének és összegének megjelölése,
  • várható elszámolási határidő megjelölése (ami legkésőbb 2024. augusztus 31-ig történhet meg),
  • nyilatkozat az MTA doktora cím megszerzésének vállalásáról és a jogviszony fenntartásáról.

A pályázati támogatás összege személyenként összevontan legfeljebb 2.000.000 Ft.

A pályázó az MTA doktora cím megszerzésére irányuló pályázat mellett alkotói szabadságra vonatkozó kérelmet is benyújthat, melyben vállalja, hogy az alkotói szabadság lejártát követő egy éven belül megindítja a tudományos cím megszerzésére irányuló eljárást. Az alkotói szabadságról a kari Szervezeti és Működési Szabályzat 4. § (4) bekezdésével összhangban a dékán dönt.

Az MTA doktora cím sikeres megszerzése esetén az ELTE ÁJK azt az oktatót, aki vállalja, hogy jogviszonyát a cím megszerzését követően legalább öt évig fenntartja a karral, egyszeri bruttó 1.500.000 Ft juttatásban részesíti, függetlenül attól, hogy korábban a jelen felhívás alapján nyújtott-e be pályázatot.

Pályázati benyújtása

A pályázati felhívás a kari honlapon kerül közzétételre a tanszékvezetők egyidejű értesítése mellett.

Pályázati határidő: folyamatosan, de legkésőbb a pályázati alap kimerüléséig.

Benyújtás helye: tudomanyszervezes@ajk.elte.hu.

Elbírálás várható határideje: folyamatosan.

Bírálóbizottság tagjai: dékán, tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes, nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes, a Gazdasági Hivatal vezetője.

A nyertes pályázókat a Dékáni Hivatal Tudományszervezési Csoport értesíti, egyidejűleg gondoskodik az eredmény kari honlapon történő közzétételéről.