Paolo Aureliano Becchi díszdoktori előadása

Paolo Aureliano Becchi díszdoktori előadása
05/08

2014. május 08.

ÁJK

05/08

2014. május 08. -

ÁJK


Paolo Aureliano Becchi, a Genovai Egyetem és a Luzerni Egyetem Jogi Karának professzora 2014. május 8-án Cyberspace und Demokratie. Wie das Internet Welt und Politik verändert? címmel tartja német nyelvű tudományos előadását a demokrácia, az internet és a politika változásairól. A professzort a május 9-i Pázmány-napon Egyetemünk díszdoktorává avatják.

Paolo Aureliano Becchi a német jogtudomány eredményeinek ismert közvetítője, értelmezője hazájában. A felvilágosodás kori jogfilozófia és a bioetika terén könyveivel, konferencia-előadásaival jelentős nemzetközi hírnevet szerzett. Hegel tanulmányozása tudományos pályafutását napjainkig végigkíséri. Hegel fordításai és elemzései az olasz jogfilozófiai élet kiemelkedő teljesítményei. Becchi tudományos és oktatási kapcsolatai az ELTE jogi karával egy évtizedre nyúlnak vissza, rendszeresen tartott előadást és doktori kurzust hallgatóinknak jogtörténeti, jogfilozófiai témákban.
 
Meghívó
Bővebben a professzorról és a Pázmány-napról

Időpont:
2014. május 8. 16:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fszt.)