Pázmány-nap

Pázmány-nap
05/06

2016. május 06.

AJK

05/06

2016. május 06. -

AJK


Az ELTE Szenátusa 2016. május 6-án a hagyományoknak megfelelően ismét ünnepi közgyűlést tart az Aula Magnában az Egyetem Pázmány Péter általi, 1635-ös alapítására emlékezve.

A Pázmány-napi előadást minden évben az Egyetem egyik kiemelkedő eredményeket elért professzora tartja saját kutatási területéről. Idén Csabai István, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék egyetemi tanára ad elő „Galaxisok, gének, gráfok: adat-intenzív megközelítés a tudományokban” címmel.

Az előadást követően doctor et professor honoris causa címek adományozására kerül sor. Az idei év új ÁJK-s díszdoktorai: Volker Lipp, a Georg August Egyetem professzora és Thomas Rauscher, a Lipcsei Egyetem professzora.

A Szenátusi ülés után, 15 órától az Egyetemi Könyvtárban a Magyar Sport Napja alkalmából sor kerül a „BEAC – Az Elsők” című sporttörténeti kiállítás megnyitójára, ahol az egyetemi olimpikonokat is köszöntik.

Az Egyetem díszdoktorainak tiszteletére 19 órakor ad ünnepi hangversenyt az ELTE Bartók Béla Énekkar és Egyetemi Koncertzenekar, majd fellép az ELTE Néptáncegyüttes is. Az ünnepi előadás részletes programja itt elérhető.

A díszdoktorokról

Volker Lipp a göttingeni Georg August Egyetem professzora, a jogi kar korábbi dékánja, a polgári jog és a polgári eljárásjog nemzetközi szinten elismert művelője. 1962-ben született, jelenleg a Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi, Orvosi Jogi és Jogösszehasonlítási Tanszék vezetője. Egyetemi tanulmányait Mannheimben, Heidelbergben és Göttingenben folytatta. PhD-fokozatát 1994-ben szerezte, 1999-ben habilitált, 2000 óta a göttingeni intézmény professzora. Lipp professzor tudományos munkássága rendkívül széles körű: a magánjogi jogterületek és az eljárásjog alapvető problémái mellett a polgári jogi felelősség, az orvosi felelősség, a polgári eljárásjog családjogi vonatkozásai tartoznak központi kutatási területeihez. Számos német kommentár, tankönyv, kézikönyv, monográfia és monografikus igényű kommentár szerzője, illetve társszerzője. Nemzetközi tudományos társaságok tagja, több külföldi egyetem – a University of London, az Osaka University, a University of Oslo és a University of Bergen – vendégprofesszora. Az ELTE ÁJK-n kifejtett, immár évtizedes, folyamatos német nyelvű oktatói tevékenysége példaértékű. Lipp professzor a Kar egyik legaktívabb támogatója német nyelvterületen: oktató résztvevője az ELTE–Göttingen Deutsche Rechtsschulénak, melynek keretében számos ELTE-s hallgató szerzett LLM-fokozatot Göttingenben. Több karközi tudományos konferencia szervezésében közreműködött, valamint társszervezésével három alkalommal tartottak Budapest–Göttingen Nemzetközi- és Európai Polgári Eljárásjogi Csereszemináriumot.
Volker Lipp díszdoktori előadását 2016. május 5-én 17 órakor tartja „Europäisches Privatrecht – europäische Ziviljustiz?” címmel a Kari Tanácsteremben.

Thomas Rauscher a Lipcsei Egyetem professzora, a Külföldi- és Európai Magán- és Eljárásjogi Intézet igazgatója, a nemzetközi magánjog, valamint a nemzetközi, európai és összehasonlító eljárásjog-tudomány világszinten elismert alakja. 1955-ben született, 1980-ban matematikus diplomát szerzett, majd 1983-ban jogász PhD-fokozatot, végül 1990-ben habilitált jogászként. 1993 óta a Lipcsei Egyetem nemzetközi magánjogász- és eljárásjogász-professzora, valamint ugyanott a Külföldi- és Európai Magán- és Eljárásjogi Intézet megalapítója. Az összehasonlító és az európai polgári eljárásjog vezető kutatója, a vezető német polgári perrendtartás kommentár főszerkesztője, évtizedek óta a sharia egyik vezető európai kutatója, a témával kapcsolatos kutatási eredményeit elsősorban családjogi vonatkozású publikációiban jelentette meg. Thomas Rauscher a két meghatározó német családjogi tankönyv egyik szerzője. Fontos szerepe volt abban, hogy szoros kapcsolat alakult ki az ELTE és a Lipcsei Egyetem között: a több évtizedes szakmai együttműködés az ELTE ÁJK hallgatóinak tanulási, doktoranduszainak LLM-fokozatszerzési lehetőséget biztosít Németországban, emellett a Lipcsei Egyetem közreműködésével a Kar Erasmus-kapcsolatainak is egyik úttörője. Az Állam- és Jogtudományi Karon meghatározó immár évtizedes, német és angol nyelvű tanítási tevékenysége elsősorban az európai joghatósági, elismerési és végrehajtási rendszerek témájában.
Thomas Rauscher díszdoktori előadását 2016. május 6-án 15 órakor tartja „The application of religious laws in divorce and succession cases under EU-conflict law?” címmel a Kari Tanácsteremben.

Meghívó

Időpont: 2016. május 6. 10:00
Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. emelet)

Bővebben a Pázmány-napi ünnepségről

Forrás: elte.hu