Perek társaságában

Perek társaságában
11/25

2019. november 25.

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. I. em.)

11/25

2019. november 25. -

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. I. em.)


A Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete, a Magyar Munkajogi Társaság és az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke konferenciát rendez „Perek társaságában – Egy nap a munkaügyi igazságszolgáltatásról” címmel.

Időnként fontos megállnunk – elemezni, értékelni és tervezni. Jogászként ennek apropóján egy napot szentelni a munkaügyi igazságszolgáltatással kapcsolatos változásoknak. Az új Polgári, valamint Közigazgatási perrendtartás a munkajog anyagi szabályairól az eljárásjogra terelte a figyelmet. Mindennek meghatározó oka – többek között – az új rendelkezéseknek a pontos normatív tartalom megállapításához szükséges értelmezése és az alkalmazhatóság kérdése. Utóbbi tekintetében például a közszolgálati jogvitáknak a közigazgatási perrendtartás hatálya alá kerülése. A konferencia számos optikán keresztül tekint a munkaügyi igazságszolgáltatásra. Így például

  • egyfajta „kritikai kiadásként” bemutatja az eljárásjog meghatározó változásait;
  • választ keres arra, miért csökkent az utóbbi években a munkaügyi perek száma;
  • vizsgálja a perindítási motivációt abban a tárgykörben (jogellenes munkaadói jogviszony-megszüntetés), amiben a legtöbbször nyújtanak be keresetet a bírósághoz;
  • megosztja a Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának véleményét a keresetlevél visszautasításának okairól;
  • áttekinti a közszolgálati jogvitákban a Közszolgálati Döntőbizottság szerepét és a közigazgatási perrendtartás alkalmazhatóságát;
  • foglalkozik a bizonyítási teher kérdéseivel, és
  • bemutatja, hogy az alternatív vitarendezéssel miként kerülhető el a per.

Minderről a bírósági tárgyalóterem két klasszikus szereplője, a bíró és a jogi képviseletet ellátó ügyvéd mellett az egyetemi oktató beszél.

További részletek, és program a meghívóban olvasható.