Pro Scentia Aranyéremmel díjazták hallgatóinkat

2021.07.06.
Pro Scentia Aranyéremmel díjazták hallgatóinkat
Balázs Gergő, Kárász Marcell és Szabó Patrik nyerték el az Országos Tudományos Diákköri Tanács által adományozandó Pro Scientia Aranyérmet, amely a hallgatói évek alatt nyújtott egyéni, tudományos összteljesítményt díjazza. Ezzel az állam- és jogtudomány területén kiosztott négy díjból hármat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói nyertek el.  

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1988-ban döntött úgy, hogy az egyetemisták és a főiskolások alkotókészségének kibontakoztatása, szaktudásának elmélyítése, a tehetség, az egyéni teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése céljából Pro Scientia Aranyérem és Pro Arte Aranyérem, a tudományos diákköri tevékenységet folytató, középiskolás korban kimagasló eredményeket elérő diákok elismerésére pedig Junior Pro Scientia Aranyérem kitüntetést alapít.

Pro Scientia, Pro Arte és Junior Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben az a fiatal részesülhet, aki tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adott. Az Aranyérem tehát nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer el, hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget. A kitüntetést megalapítása óta minden alkalommal az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnökével közösen adja át a kitüntetett fiataloknak, és erre az ünnepélyes eseményre hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kerül sor.

Díjazottjaink többszörös OTDK-nyertesek, részt vettek egyéb tudományos megmérettetésekben is, perbeszédveresenyen, tanulmányi versenyeken is remekeltek, illetve Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban is részesültek, és az Új Nemzeti Kiválósági Programban is részt vettek.

A kitüntetésben részesülők az Aranyérmet díszdobozban elhelyezve veszik át, amelyhez egy kis méretű, az érem főmotívumát tartalmazó, aranyozott-tűzzománc kitűző is tartozik. Az érem odaítéléséről szóló, díszmappában elhelyezett oklevelet az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatásért felelős miniszter írja alá.