Prof. Gerhard Dannecker előadása

Prof. Gerhard Dannecker előadása
02/19

2019. február 19. 10:00

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt)

02/19

2019. február 19. 10:00 -

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt)


Gerhard Dannecker professzor emeritus, a Heidelbergi Egyetem Büntetőjogi és Büntető-eljárásjogi Intézetének volt vezetője tart előadást angol nyelven „EU Crimes: Criminal offences aiming at supranational protective purposes” címmel. Az előadás a nagyközönség számára nyilvános.

Előadásában az európai büntetőjog fejlődésének lépéseivel és egyes kihívásaival foglalkozik, különös tekintettel az európai bűncselekmények fogalmi kereteire, illetve a határon átnyúló bűncselekmények megítélésére és minősítésére. Különös jelentősége van az állami szuverenitás határainak és a büntetőjog államhatalmi jellegének.

Gerhard Dannecker a Heidelbergi Egyeteme professzor emeritusa, az Európai Büntetőjogi Szövetség elnökségének tagja, a European Financial Services Law folyóirat szerkesztőségének tagja, több meghatározó jelentőségű, az európai büntetőjogról szóló kötet szerzője.

Az előadást megnyitja Dr. Gellér Balázs egyetemi tanár, a Büntetőjogi Tanszék vezetője.