Sikeresen pályázott a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

2022.01.04.
Sikeresen pályázott a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
„A jobb élet reményében – A kiszámíthatóságtól a munka és magánélet egyensúlyáig – az EU követelmények három tagállam jogharmonizációja tükrében” címmel hetedszer nyújtott be – megszakítás nélkül – eredményes pályázatot a Friedrich-Ebert-Stiftung Budapesti Irodájához a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék.

A német alapítvány támogatásával 2022 kora őszén – a Karunk által hozzájárulásként biztosított Aula Magnában – nemzetközi konferencia kerül megrendezésre.

Két, a munkaviszony keretein is túllépő, és sokak mindennapjait érintő uniós direktíva jogharmonizációs határideje is augusztus elején jár le. Az egyik közösségi norma az átlátható és kiszámítható munkakörülmények legkisebb közös többszörösét határozza meg az Európai Unióban, a másik irányelv a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról rendelkezik. Mindez kiváló apropó arra, hogy az irányelvi jogközelítési követelmények és az ehhez igazított magyar szabályozás áttekintése mellett bemutassuk és értékeljük: a magyar mellett két másik EU tagállamban – Olaszországban és Romániában – milyen valós előrelépést jelent a két közösségi szabály követelményeinek való megfelelés. Kilépve az életbe, megtudjuk a konferencián azt is, hogy a hazai szociális partnerek milyen jelentőséget tulajdonítanak a jogharmonizáció folytán bekövetkezett változásoknak.

A részletes program és a további részletek is elérhetőek lesznek honlapunkon.