Szlovéniai kutatóúton vett részt a Közigazgatási Jogi TDK

2018.07.24.
Szlovéniai kutatóúton vett részt a Közigazgatási Jogi TDK
A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-16-2016-00001 projektszámon futó „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt 6. alprojektének keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Önkormányzati Kutatóintézetével együttműködésben, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszéke – Prof. Dr. Nagy Marianna tanszékvezető egyetemi tanár vezetésével – vizsgálatokat folytat a helyi önkormányzatok fakultatív feladatellátásának körében.

A vizsgálat – a jogtudományi és összehasonlító jogi elemzések mellett – egy pilot kutatás keretében empirikus részt is magában foglal, amelynek során egy nagyvárosi, egy kisvárosi és egy községi önkormányzatnál végezzük el a fakultatív feladatellátás gyakorlati működését. Az empirikus kutatásban és az eredmények feldolgozásában a Közigazgatási Jogi Tanszék mellett működő tudományos diákkör (TDK) hallgatói Dr. Hoffman István habilitált egyetemi docens szakmai támogatásával vesznek részt. 

A Közigazgatási Jogi TDK empirikus kutatásának középpontjában magyar és szlovén települési önkormányzatok fakultatív feladatellátásnak komparatív elemzése áll. A kutatás fókuszában országonként három-három, eltérő méretű települést helyezett a TDK: az észak-magyarországi Kesznyéten község, a Balaton déli partszakaszán elterülő Balatonlelle városa és Budapest XIV. kerülete. A felsoroltak Szlovéniában található párjai Hodoš község, Bled és Maribor.

A tavaszi szemeszter során a TDK tagjai a magyarországi települések önkormányzatainak vezetőivel és tisztségviselőivel készítettek interjúkat, így előkészítve a munkát a szlovéniai kutatás megkezdéséhez. A vizsgaidőszakot követően 2018. július 14. és 18. között került sor a szlovéniai látogatásokra, amelynek keretein belül elsőként Bled község önkormányzatának vizsgálatára került sor.

Időben ezt Maribor települési önkormányzata követte, ahol a polgármester egyik főtanácsadója és az egyes szakigazgatási szerveket vezető igazgatók – azaz az önkormányzat szakterületi professzionalista vezetői – válaszoltak a hallgatók kérdéseire. Az utazást Őrihodos (Hodoš) község polgármesteri hivatalának látogatása zárta.

A kutatás következő szakaszában a hallgatók először elemzik, majd összevetik a vizsgált településekre jellemző fakultatív feladatellátási-rendszer elméleti és gyakorlati összetevőit, majd eredményeiket hazai és nemzetközi folyóiratokban publikálják.