Tájékoztató a nyelvvizsga hiányában kiállítandó oklevelekről

2020.04.17.
Tájékoztató a nyelvvizsga hiányában kiállítandó oklevelekről
Megkezdődik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a korábban nyelvvizsga hiányában visszatartott diplomák kiadása. Az eljáráshoz első lépésként az adatokat kell egyeztetni.

A Kormány 101/2020. (IV. 10.) rendelete értelmében azon volt, záróvizsgával rendelkező hallgatók is megkaphatják a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumot, akik nyelvvizsga hiányában korábban nem vehették át oklevelüket. Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a következőket, és eszerint járjon el.

A zökkenőmentes ügyintézéshez első lépésként adategyeztetésre van szükség annak érdekében, hogy az oklevél tartalma pontos legyen és a kézhezvétele mielőbb megtörténhessen. Kérjük, készítse elő a képzéséhez kapcsolódó dokumentumait, töltse ki az adategyeztető űrlapot, és töltse fel hozzá a szükséges dokumentumokat.

A szükséges adategyeztetési űrlap itt érhető el.
Az űrlapot a thvez@ajk.elte.hu e-mail címre kell megküldenie.

Tekintettel a kiadandó oklevelek rendkívül nagy számára, kizárólag a pontosan és hiánytalanul kitöltött, minden szükséges mellékeltettel ellátott és a megadott e-mail címre küldött űrlapok esetében tudjuk elkezdeni az oklevelek előállítását. Más elérhetőségre küldött űrlapot nem áll módunkban figyelembe venni.

Az adategyeztető űrlapon megadott adatai alapján tudjuk a képzése adatait beazonosítani, a szükség szerinti egyeztetéshez az ott megadott elérhetőségeket használjuk, illetve az ott megadott címre juttatjuk el oklevelét. Ezért kérjük, hogy az űrlapot figyelmesen, pontosan szíveskedjék kitölteni. Az űrlap beküldésével adatai bekerülnek rendszerünkbe, amelyet munkatársaink a záróvizsgák időpontjának figyelembevételével a következő sorrendben dolgoznak fel:

  • elsőként a 2013/2014-es tanévben vagy azt követően záróvizsgázottak,
  • utána a 2006/2007-es és a 2012/2013-as tanévben záróvizsgázottak,
  • majd a legrégebben, a 2006/2007-es tanév előtt záróvizsgázottak, időben távolodó sorrendben.

Az illetékes munkatársak szükség szerint felveszik Önnel a kapcsolatot.

Ha nem keresik, akkor önnek nincs további tennivalója, az adatfeldolgozás során minden szükséges információ rendelkezésünkre áll, hogy az oklevelét kiállítsuk.

Tájékoztatjuk, hogy az oklevelet postai úton kézbesítjük. A postai kézbesítés az oklevél kiállítását és aláírását követően az adategyeztető űrlapon megadott címre történik, ajánlott tértivevényes küldeményként. Így tehát a küldemény átvételét Önnek vagy az Ön képviseletében eljáró személynek aláírásával kell igazolnia.

Az Egyetem épületében személyes átvételre a veszélyhelyzettel kapcsolatos korlátozások miatt csak különösen indokolt esetben, az intézmény méltányossági döntése esetén van lehetőség. A személyes átvételhez kérik az űrlapon a kérelem indokát megadni, és az azt bizonyító dokumentumot megküldeni. Ha az ELTE a különösen indokolt esettel egyetért, úgy az adategyeztető űrlapon megadott e-mail címen az oklevél kiállítását és aláírását követően értesíti az érintettet az átvétel helyéről, idejéről és a további információkról. A személyes átvétel bármely okból történő elmaradása esetén postai úton kézbesítik az oklevelet az adategyeztető űrlapon megadott címre. Abban az esetben, ha a személyes átvételt az ELTE nem látja indokoltnak, erről szintén a megadott e-mail címen tájékoztatja az érintettet, és postai úton kézbesíti az oklevelet.

Tekintettel arra, hogy az oklevelek nagy száma és a rendkívüli körülmények megnehezítik az ügyintézést, kérjük szíves megértését és türelmét oklevelének átvételéig.

ÁJK Tanulmányi Hivatal