The Crisis of Democracy - an Invention?

The Crisis of Democracy - an Invention?
04/29

2019. április 29. 17:00

ELTE ÁJK, Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. fszt.)

04/29

2019. április 29. 17:00 -

ELTE ÁJK, Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. fszt.)


Prof. Dr. Wolfgang Merkel, a berlini Humboldt Egyetem politológus professzora előadást tart Karunkon a demokrácia válságáról.

Wolfgang Merkel az összehasonlító politológia szakértője, legfőbb kutatási területe a demokrácia és a demokratizáció folyamata. Előadásában kifejti azon tézisét, mely szerint a demokrácia alapvető jellemzője a válság. Kitér továbbá a demokrácia fogalmának és mérésének problémájára, valamint ezeknek a részvétellel, a képviselettel és a hatékony kormányzással való összefüggéseire.
Az előadás angol nyelvű.

Részletes meghívó