Timothy Waters professzor vendégelőadása

Timothy Waters professzor vendégelőadása
02/20

2019. február 20. 14:00

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt.)

02/20

2019. február 20. 14:00 -

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt.)


Waters professzor az Indiana Egyetemről „Boxing Pandora: Rethinking Self-Determination as a Right of Secession” címen tart a nagyközönség számára nyilvános előadást.

Előadásában Waters professzor azt elemzi, hogy a nemzetközi jog és a politika régóta bizalmatlan a kiválás, országhatárok megváltoztatásának kérdésével szemben, mert destabilizálónak és káoszt előidéző lépésnek tartja azt. De mi van akkor, ha pont a meg nem változó határok jelentik a problémát? Koszovó helyzetének évek óta tartó vitáján keresztül Waters professzor azokat a gyakorlatban ki nem próbált feltételezéseket vizsgálja meg, melyek a határok sérthetetlenségét hirdetik, és azt veti fel, hogy a kiválás/szétválás kérdéséhez való rugalmasabb hozzáállás csökkenthetné az instabilitást.

Timothy Waters professzor nemzetközi jogot tanít az Amerikai Egyesült Államokban, az Indiana egyetemen. A Harvard egyetem jogi karán és a Columbia egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán végzett, a Heidelbergi egyetem Max Planck Intézetének volt munkatársa. Nemzetközi büntető jogot oktat, és e tárgyban publikál.