Új Büntető Törvénykönyv. Hagyomány és megújulás a büntetőjogban.

Új Büntető Törvénykönyv. Hagyomány és megújulás a büntetőjogban.
04/12

2013. április 12.

ÁJK

04/12

2013. április 12. -

ÁJK


Az ELTE Bibó István Szakkollégium Büntetőtudományok Műhelye tudományos konferenciát rendez 2013. április 12-én, „Új Büntető Törvénykönyv. Hagyomány és megújulás a büntetőjogban” címmel, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatályba lépése kapcsán.

A konferencia meghívottai a jogalkotás és jogalkalmazás különböző területeinek köztiszteletben álló képviselői, akik egy-egy előadás keretében fejtik ki álláspontjukat, várakozásaikat, illetve elképzeléseiket az új Büntető Törvénykönyv tekintetében.

Program:

9:00 Megnyitó
Dr. Király Tibor akadémikus az ELTE ÁJK professzor emeritusa

9:10–10:40 Mit várunk az Új Btk.-tól?
Dr. Kónya István a Kúria elnökhelyettese, a Kúria Büntető Kollégiumának elnöke
Dr. Láng László főosztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség
Dr. Bánáti János a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke
Prof. Dr. Tóth Mihály a Magyar Büntetőjogi Társaság elnöke, egyetemi tanár PTE ÁJK
Moderátor: Dr. habil. Hack Péter egyetemi docense ELTE ÁJK, a Bibó István Szakkollégium Büntetőjogi Műhely vezetője

10:40–11:00 Kávészünet

11:00–12:30 Az emberi élethez és méltósághoz való jog és az új Btk., különös tekintettel a büntetési rendszerre és a jogos védelemre
Prof. Dr. Bárd Károly egyetemi tanár, Közép Európai Egyetem
Dr. habil. Gellér Balázs egyetemi docens, ELTE ÁJK
Dr. habil. Belovics Ervin a Legfőbb ügyész helyettese, tanszékvezető egyetemi docens PPKE
Dr. Kadlót Erzsébet a Magyar Kriminológiai Társaság főtitkára
Moderátor: Prof. Dr. Lévay Miklós alkotmánybíró, tanszékvezető egyetemi tanár ELTE ÁJK

12:30–13:30 Állófogadás

13:30–15:00 A nemi erkölcs elleni bűncselekmények megújuló szabályozása
Dr. Vaskuti András bíró, Kúria
Dr. Sinku Pál főosztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség
Dr. Szomora Zsolt egyetemi docens, SZTE ÁJK
Moderátor: Prof. Dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár, ELTE ÁJK


Időpont: 2013. április 12 (péntek), 9:00
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. em.)

Plakát