Új eljárásjogi kódexeink I.: Az új polgári perrendtartás

Új eljárásjogi kódexeink I.: Az új polgári perrendtartás
04/21

2017. április 21.

AJK

04/21

2017. április 21. -

AJK


Időpont: 2017. április 21. (péntek) 9:30
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (Budapest V., Egyetem tér 1–3. fszt.)

Program

9:30–9:40 Dékáni köszöntő – MENYHÁRD ATTILA (ELTE) 
9:40–10:10 NÉMETH JÁNOS (ELTE): Az új polgári perrendtartás kodifikációjának szakaszai
10:10–10:40 HARSÁGI VIKTÓRIA (PPKE): Új jogintézmények a Pp-ben – A kollektív igényérvényesítés példája
10:40–11:10 VARGA ISTVÁN (ELTE): Az alapelvek kodifikációja és azok kisugárzása a perrendi kódexekre itthon és külföldön
11:10–11:40 SZIGETI KRISZTINA (PPKE): A tisztességes eljárás alapjoga az új Pp-ben
11:40–12:10 JUHÁSZ IMRE (ELTE): Alapjogok és polgári perrendtartás: A Pp. szabályainak vizsgálata az Alkotmánybíróság gyakorlatában

12:10–13:30 Vita és ebédszünet

13:30–14:00 ÉLESS TAMÁS (ELTE): A perfelvétel és az új elsőfokú eljárás
14:00–14:30 GYIMESI TAMÁS (PPKE): Kapcsolattartás a polgári perben
14:30–15:00 LÉGRÁDI ISTVÁN (ELTE): Bizonyítani a bizonyíthatatlant – A bizonyítási szükséghelyzet az új Pp-ben

15:00–15:30 Vita és kávészünet

15:30–16:00 TIMÁR KINGA (ELTE): Gondolatok az új Pp. képviseleti szabályairól
16:00–16:30 HORVÁTH ÍRISZ (PPKE): A megújított jogi segítségnyújtási rendszer
16:30–17:00 SZÉCSÉNYI-NAGY KRISTÓF (ELTE): Az új költségjog: dilemmák és megoldási kísérletek
17:00-17:30 KAPA MÁTYÁS (ELTE): Az új Pp. perorvoslati rendszere
17:30-18:00 GELENCSÉR DÁNIEL (PPKE): A felülvizsgálat engedélyezése az új Pp-ben

18:00 NÉMETH JÁNOS (ELTE): Zárszó

Letölthető meghívó