Új eljárásjogi kódexeink II.: Általános Közigazgatási Rendtartás és Közigazgatási Perrendtartás

Új eljárásjogi kódexeink II.: Általános Közigazgatási Rendtartás és Közigazgatási Perrendtartás
05/05

2017. május 05.

AJK

05/05

2017. május 05. -

AJK


Időpont: 2017. május 5. (péntek) 9:30
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (Budapest V., Egyetem tér 1–3. fszt.)

Program

9:30–9:40 Dékáni köszöntő – MENYHÁRD ATTILA (ELTE) 

9:40–10:00 LAPSÁNSZKY ANDRÁS (SZIE): A hatósági jogviszony és az Ákr. szabályozása
10:10–10:30 FAZEKAS JÁNOS (ELTE): A hatáskör-szabályozás és a hatáskör-telepítés összefüggései
10:30–10:50 ROZSNYAI KRISZTINA (ELTE): Tisztességes ügyintézés – tisztességes eljárás

10:50–11:05 Vita
11:05–11:20 Szünet

11:20–11:40 FORGÁCS ANNA (ELTE): A hatósági szerződés
11:40–12:00 SZALAI ÉVA (SZIE): Az ügyfél jogállása az Ákr.-ben
12:00–12:20 NAGY MARIANNA (ELTE): A hivatalbóli aktusfelülvizsgálatok és a semmisség

12:20–12:35 Vita
12:35–13:55 Ebédszünet

14:00–14:20 FAZEKAS MARIANNA (ELTE): Bírói út a hatósági döntések felülvizsgálatán túl
14:20–14:40 KOVÁCS ANDRÁS (ELTE): A Kúria új szerepe közigazgatási ügyekben a Kp. eljárási szabályai tükrében
14:40–15:00 HOFFMAN ISTVÁN (ELTE): Normakontroll eljárások

15:00–15:20 Vita
15:20–15:40 Zárszó – FAZEKAS MARIANNA (ELTE)

Letölthető meghívó