Új kezdeményezés az ELTE-n: Lunch Talk

2020.01.06.
Új kezdeményezés az ELTE-n: Lunch Talk
A hazai felsőoktatásban először szervezett informális szakmai ebédet hallgatók és gyakorló jogászok részvételével az ELTE ÁJK. A hagyományteremtés szándékával életre hívott Lunch Talk a Kar új irányvonalának apró állomása.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar hagyományosan vezető szerepet tölt be az ország jogászképző intézményei között: a legkiválóbb diákokat vonzza magas színvonalú képzésével, a munkáltatók pedig az itt végzetteket alkalmazzák a legszívesebben. Az oktatói és hallgatói kiválóság nemcsak a minőségi oktatásnak és tehetséggondozásnak kedvez, hanem a jogászképzés új formáinak is tág teret biztosít. Az elmúlt évek kezdeményezései révén az intézmény szakmai és emberi fejlődésre egyaránt újszerű lehetőségeket nyújt, olyan közeget alakít ki, ahol magas színvonalon, együttműködő légkörben, ráadásul kellemes hangulatban lehet eredményes munkát végezni. A jogi karon

modern, nemzetközi szinten is versenyképes, dinamikus szakmai közösség épül,

sok lehetőséggel gyakorlati tapasztalatok szerzésére is.

A kar legújabb kezdeményezése a Lunch Talk sorozat. Az angolszász területről származó felsőoktatási Lunch Talk oktatók, hallgatók és gyakorlati szakemberek kötetlen beszélgetése a déli pihenő felhasználásával. Az üzleti ebédekhez hasonló 45–50 perces informális találkozó mindkét fél számára élvezetes, miközben hasznos és időkímélő tájékozódási, kapcsolatépítési lehetőség: a diákok szakmai és emberi fejlődésüket egyaránt segítő praktikus ismeretekhez jutnak sikeres gyakorló szakemberektől, a munkáltatóként bemutatkozó vendéglátók pedig értékes tapasztalataikat a hallgatók kérdései alapján megosztva, ráláthatnak a szakma következő generációinak érdeklődésére.

Kajtár Gábor adjunktus vezetésével a Nemzetközi Jogi Tanszék november végén első ízben szervezett egyetemi Lunch Talk-ot Magyarországon. Az idén Mestertanár aranyéremmel elismert oktató pályája kezdetétől sokat tesz a joghallgatók tanórán kívüli fejlesztéséért: diákjai kimagasló eredményeket érnek el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián nemzetközi jogi és európai uniós témájú dolgozataikkal, mentorált csapata, az ELTE Jessup Team pedig 2019-ben megnyerte a világ legrégebbi perbeszédmondó versenyét. Új, hagyományteremtőnek szánt kezdeményezése első ebédjét az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Hegymegi-Barakonyi és Társa–Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda szponzorálta.

A teltházas szendvicsebéden – ahol regisztrációval az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói vehettek részt – az ügyvédi iroda munkatársai, Takács Pál, Lendvai Zsófia, Horváth András és Ötvös Tivadar arról osztották meg sok évtizedes tapaszalatukat, milyen jelentősége van a szakmai előrelépés szempontjából az egyetemi tanulmányokat követő tudományos munkának, az LL.M.- és Ph.D-fokozatok megszerzésének. Szó volt az egyes nemzetközi LL.M.-képzések előnyeiről, a doktori képzés során elsajátítható készségekről és a munkáltatók szempontjairól is az ügyvédjelöltjek külföldi tanulmányainak támogatásában.

„Szeretnénk közelebb hozni diákjainkat leendő munkáltatóikkal. Ehhez jó hangulatú közeget képzeltünk el, ahol formalitások nélkül lehet hasznos dolgokat tanulni. Izgalmas megmutatni és megtapasztalni, hogy kötetlenül is lehet komoly dolgokról beszélgetni – mondta a kezdeményezésről Kajtár Gábor. – Jó egyszerre több dolgot is csinálni: gyakorlati tudásra szert tenni, munkáltatóként bemutatkozni, értékes tapasztalatot megosztani, finomat enni és ismerkedni.”

A Lunch Talk sorozat tavasszal folytatódik.