Új kihívások, régi problémák – konferencia felhívás

2020.03.05.
Új kihívások, régi problémák – konferencia felhívás
Az ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék és Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék munkajogi jogalkotás és jogalkalmazás kérdéseiről szóló tanulmányokat vár a Neumann László emlékére rendezett konferenciára.

„A munkajogi jogalkotás és jogalkalmazás kérdései – hatásuk a munkavállalókra és azok érdekképviseleteire” címmel szervezett konferencia témája, szélesen értelmezett területe a magyar munkajog és annak kollektív és egyéni érvényesülése, különösen, de nem kizárólag az érdekképviseletek munkájában. A munkajog kérdéseit nem „technikai” jelleggel szeretné megvilágítani, azaz nem a Munka törvénykönyvének egyes, kiemelt rendelkezéseinek vizsgálatára szorítkozik, hanem általánosabban, a munkajog szerepének, érvényesülésének, gyakorlati alkalmazásának kérdéseit helyezi a középpontba. Ezért a konferenciára a szorosabban értelemezett munkajogi elemzéseken kívül a társadalomtudományok, különösen, de nem kizárólagosan a munkaügyi kapcsolatok és a munka szociológiája által is dúsított interdiszciplináris jellegű pályázatokat várnak, a következő általános témákban:

  • a munkajogi jogalkotás módjának változásai és a 2012. évi Mt. revíziójának kérdése, 
  • a kollektív szerződés szabályozási lehetőségei és a kollektív vita/alku aktuális kérdései, 
  • a munkavállalói érdekvédelem állapota, új jelenségei, a szakszervezet képviseleti lehetőségei,
  • a kollektív munkahelyvesztés kérdései,
  • a munkajog határai, kit véd még a munkajog, és kit kellene védenie?

A kb. 500 szó terjedelmű előadásokat 2020. március 31-ig az nlkonferencia2020@gmail.com e-mail címre várják. A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el 2020. április 30-ig.