Újra az ELTE a legjobb: az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának eredményei

2023.04.06.
Újra az ELTE a legjobb: az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának eredményei
Az ELTE ÁJK kiemelkedő eredménnyel szerepelt a 36. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában. Karunk hallgatói 31 tagozatban 11 első helyezést, 6 második helyezést, 3 harmadik helyezést értek el, 5 tagozatban kapták meg a legjobb opponensnek járó díjat, és 8 különdíjjal is gazdagodtak. Ezzel az eredménnyel a részt vevő jogi és államtudományi karok között összesítésben az első helyen végeztünk.

2023. április 3–5. között rendezték meg a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekcióját a Széchenyi István Egyetemen. Hallgatóink harmincegy tagozatban mérték össze tudásukat, felkészültségüket az ország nyolc jogi karáról, a Babeș-Bolyai Tudományegyetemről, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemről és az NKE-ről érkezett hallgatókkal. A versenyen összesen 40 dolgozattal indultak Karunk hallgatói.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak és témavezetőiknek, és rendkívül büszkék vagyunk karunk valamennyi hallgatójára, aki részt vett az 36. OTDK-n!

Első helyezettek

 • Bodansky Benjámin: Károsulti közrehatás és kármegosztás az államfelelősség rendszerében
  Témavezető: Kajtár Gábor
 • Deák Anna: A beismerés jelentősége, különös tekintettel a terhelti együttműködés intézményrendszerére
  Témavezető: Hack Péter
 • Éder Áron: Dualista alkotmánymodell a magyar alkotmányjogi valóságban
  Témavezető: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
 • Fábián József: A stabil kriptopénzek kibocsátóira vonatkozó prudenciális követelmények elemzése a kriptoeszközök piacairól szóló uniós rendelettervezetben
  Témavezető: Gárdos Péter
 • Fényes Marcell: A közigazgatási ügyben eljáró bíróságok összetétele
  Témavezető: Rozsnyai Krisztina
 • Papp Róbert: Az amerikai alapító atyák természetjogi felfogása
  Témavezető: Nagypál Szabolcs
 • Rákos Réka: Az uniós jog megsértéséért fennálló tagállami kártérítési felelősség: Pürrhoszi győzelem? A Francovich-doktrína érvényesítése és alkalmazása a magyar jogban
  Témavezető: Somssich Réka
 • Szalay Gergely András: Senkit sem hagyhatunk hátra? A nem hadviselők kimenekítésére indított műveletek a nemzetközi jogban
  Témavezető: Kajtár Gábor
 • Szente András: Az egyetemes postai szolgáltatások fenntartásának és finanszírozásának módozatai és azok dilemmái Magyarországon
  Témavezető: Fazekas János
 • Szirányi Péter: A haszonélvező birtokosi minőségének kérdése a római jogban
  Témavezető: Siklósi Iván
 • Valastyán Marcell: A jogellenesen megszerzett bizonyítékok befogadhatósága nemzetközi beruházásvédelmi választottbírósági eljárásokban
  Témavezető: Hevesi Rebeka, Varga István

Második helyezettek

 • Cserép Andor Valér: Jogalkotás vagy jogalkalmazás? A digitális piacokon felmerülő egyes versenyjogi kihívások kezelésének helyes módja
  Témavezető: Papp Mónika
 • Fakli Szimonetta: Minek nevezzelek? – Az embrió jogi helyzete és a vele való rendelkezési lehetőségek az asszisztált reprodukciós eljárások esetében
  Témavezető: Szeibert Orsolya Ágnes
 • Hermeli Eszter: A letartóztatás intézményének vizsgálata az alapjogok érvényesülésének tükrében
  Témavezető: Koósné Mohácsi Barbara
 • Hordós Alex: Vakfolt az Alapokmányon – az erőszakkal való fenyegetés természete a jus contra bellum rendszerében
  Témavezető: Kajtár Gábor
 • Tenczer Márton: Kollektív szerződés vagy versenykorlátozó megállapodás? – A szervezkedési szabadság versenyjogi korlátai
  Témavezető: Rácz Réka, Havas Bence
 • Tóth Szeréna: A többszintű ombudsmani jogvédelem és annak igazolhatósága a felsőoktatás világában
  Témavezető: Lápossy Attila

Harmadik helyezettek

 • Egyed Márton: Nemzetiségi egyenjogúság az 1868. évi XLIV. tc. előtt és után
  Témavezető: Heil Kristóf Mihály
 • Kovács András Félix: Az online tartalommegosztó szolgáltató felelőssége a CDSM irányelvben
  Témavezető: Erdős István
 • Szitó Mátyás: Az ESOP (Employee Stock Option ELTE ÁJK Plan) helye a mai magyar munkajog rendszerében
  Témavezető: Hungler Sára

Különdíjasok

 • Bálint János: Platformszabályozás az online szólásszabadság védelmében
  Témavezető: Gosztonyi Gergely
 • Bocskay Ádám: Sérelemdíj: a modern magánjogi bírság
  Témavezető: Vékás Lajos
 • Kádár Gellért: Erőfölénnyel való visszaélés az Európai Unió telekommunikációs és digitális piacain
  Témavezető: Balogh Virág
 • Lukács Domokos: A közérdek vizsgálata és jelentéstartalmai az alkotmánybírósági gyakorlatban
  Témavezető: Milánkovich András
 • Osztovits Pál József *: A nemzetközi kereskedelmi bíróságok hatása a polgári igazságszolgáltatás fejlődésére
  Témavezető: Varga István
 • Póka Lili: Perelhetnek-e a halak? Avagy az EUB és az EJEB jogfejlesztési gyakorlatának elemzése különös tekintettel az eljárási jellegű környezeti jogok helyzetére
  Témavezető: Sulyok Katalin
 • Pribelszki János: Területfejlesztési csodafegyver és a vármegye pénzügyi központja? – A Special Economic Zone megjelenési formái és kérdései a magyar jogban
  Témavezető: Bencsik András
 • Vörös Dominik Károly: A magyar-amerikai adójogi kapcsolatok. Adóegyezmény nélkül maradunk?
  Témavezető: Kecső Gábor

* Osztovits Pál József nyerte el a legjobb prezentációért járó különdíjat.

Legjobb opponensek

 • Margitics Zalán (Alkotmányjog 2.)
 • Gergely Ágnes (Alkotmányjog 3.)
 • Ádám Gréta (Büntetőjog-eljárásjogi 1.)
 • Czifra Botond (Magyar állam- és jogtörténeti 1.)
 • Savu Ágnes (Munkajog 1.)