Újra nagy siker az Állam- és Jogtudományi OTDK-n

2021.04.15.
Újra nagy siker az Állam- és Jogtudományi OTDK-n
Az ELTE ÁJK kiemelkedő eredménnyel szerepelt a XXXV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában. Karunk hallgatói 25 tagozatban 11 első helyezést, 8 második helyezést, 2 harmadik helyezést értek el, 6 tagozatban kapták meg a legjobb opponensnek járó díjat, és 10 különdíjjal is gazdagodtak. Ezzel az eredménnyel a részt vevő jogi és államtudományi karok között összesítésben az első helyen végeztünk.

2021. április 12–15. között rendezték meg a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekcióját a Debreceni Egyetemen. Hallgatóink huszonöt tagozatban mérték össze tudásukat, felkészültségüket az ország nyolc jogi karáról és az NKE-ről érkezett hallgatókkal. A versenyen összesen 40 dolgozattal indultak Karunk hallgatói.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak és témavezetőiknek!

Első helyezettek

Név

Dolgozat

Témavezető

Balázs Gergő

Tiszta kezek, piszkos ügyek- a jogellenes magatartásra alapított keresetek a nemzetközi jogban

Kajtár Gábor

Gönczi Lili Luca

A területfejlesztési támogatások esetén igénybe vehető jogvédelem sui generis jellege - a szabálytalanság fókuszában

Hoffman István

Havas Bence

Korlátozott állásbiztonság a bizonytalan foglalkoztatásban

Petrovics Zoltán

Hollós Dominika Kincső

Vannak az államnak alapjogai? - A közhatalmat gyakorló szervek alkotmányjogi panaszhoz való joga az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján

Somody Bernadette

Kárász Marcell István

A normatív közigazgatási aktusokkal szembeni bírói jogvédelem lehetőségei a közigazgatási perrendtartás tükrében

Hoffman István

Koncsik Marcell Igor

Az emberi jogok extraterritoriális alkalmazhatósága a nemzetközi jogban

Sulyok Katalin

Kósa Dorottya

Információs aszimmetria a szerződési jogban

Menyhárd Attila

Kührner László

Hatástalan vizsgálatok, hatásos megoldások

Milánkovich András

Pap Kristóf *

Hitelezővédelem az új fizetésképtelenségi irányelvben

Csizmazia Norbert

Szabó Patrik

Az alkotmányos identitás koncepciója összehasonlító és kritikai perspektívában

Kukorelli István, Orbán Endre

Teleki Lóránt

Adatopóliumok - Az uniós versenyhatóságok versenye a digitális egységes piacért

Papp Mónika

* Pap Kristóf a Reménység kitűző Pro Scientia Díjasok Társaságának díját is elnyerte

Második helyezettek

Név

Dolgozat

Témavezető

Angyal Márton

A bírói függetlenség és a korlátozott precedensrendszer

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

Brezovszki Anna Luca

A megelőző pártfogásról és gyakorlatáról

Lévay Miklós

Hajas Tamás Boldizsár

A deszegregációs doktrína és a küldetéstudat-logika küzdelme – A Huszár-telep szegregációs ügye

Fekete Balázs, Fábián Áron

Holló Richárd

Innováció az energiaszektorban: A kísérleti szabályozási környezet jogintézménye

Fazekas János

Kún Hanga Cecilia

Illésházy István hűtlenségi perének jogi és történeti kontextusa

Horváth Attila, Képessy Imre

Lőcsei Virág

Fél lábbal a paradicsomban? - A Nemzetközi beruházásvédelem új fejezete különös tekintettel az Energia Charta Egyezményre

Erdős István, Lukonits Ádám

Pap Kristóf

Jogosak a kétségek? Hagyomány és megújulás a nemzetközi választottbírák függetlenségének és pártatlanságának szabályozásában

Erdős István

Sveda Tamás György

Tagállami felelősség uniós jogi mintára - az Európai Unió jogának szerepe a jogalkotói kárfelelősség hazai elterjedésében

Menyhárd Attila, Lukonits Ádám

Harmadik helyezettek

Név Dolgozat Témavezető

Ferge Péter

Az in-house közbeszerzés szabályozási tendenciái, különös tekintettel az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatára

Németh Anita, Fazekas János

Paulus Bence Máté

Az állatkínzásra adható megoldások a büntetőjogban

Ambrus István

Különdíjasok

Név

Dolgozat

Témavezető

Csóti Dóra *

Zöldülő jegybankok a klímaváltozás elleni küzdelem jegyében

Kecső Gábor

Farkas Luca Ágnes

Diplomáciai menedék(jog) - létezhet jogintézmény jogforrás nélkül?

Kajtár Gábor

Ferenczi Balázs Károly

Az iratbetekintés korlátozhatósága és a kétszeres értékelés tilalma adóügyekben

Kecső Gábor

Gera Anna

Dzsuang Szi álma az Alkotmánybíróságról

Gosztonyi Gergely, Szentgáli-Tóth Boldizsár

Huszár Daniella

Freedom of Expression az algoritmusok világában

Gosztonyi Gergely

Kalóczkai Dorottya

Az Amerikai Egyesült Államok ügynökségeinek szerepe a zárt közszolgálati rendszer megteremtésében

Fazekas János

Kasó Gergő Levente

Az előkészítő ülés joghallgatói szemmel - felmerülő kérdések a jogintézménnyel kapcsolatban

Horváth Georgina

Pap Péter

A bírósági végrehajtás során tapasztalható jogalkalmazási hibák Tolna vármegyében az 1920-as években

Képessy Imre, Losonczi Eszter

Pázmándi Patrik

A kontraktuális kártérítési felelősség alóli mentesülés, különös tekintettel a COVID-19-járványra, valamint a gazdasági szankciókra

Szabados Tamás, Tőkey Balázs

Szakmáry Eszter Zsófia

Az álhírek szabályozásának alapjogi szempontjai

Somody Bernadette

* AJAB különdíj

Legjobb opponensek

Név

Tagozat

Kálmán Kinga

Alkotmányjog2

Nagy János

Alkotmányjog3

Tumó Bence

Büntetőjog2

Larsen Zsuzsanna Krisztina

Pénzügyi Jog

Kerber Zsuzsanna

Nemzetközi Jog2

Boa Patrik

Pénzügyi Jog 4